Nyckeltal för Møns Bank A/S (MNBA)

10:42:25
MNBA 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 115,00 114,00 115,00 115,00 112,50 0,00 0,00 158 18 150 DKK 10:05 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 30 70029 40022 50021 00018 300
Resultat per aktie 15,3519,8114,15
Antal aktier 2 000 0001 484 4001 484 4001 484 400
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 3 081 1002 692 6002 509 0002 204 6001 955 400
Eget kapital 438 500352 200326 600311 000259 400
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Møns Bank A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.07
.08
.09

P/E

7.88
40.84
6.92

P/S

0
1.1
52.95

P/B

.52
3.13
.6

Direktavkastning

1.74
2.02
6.55

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.