Nyckeltal för Danske Bank A/S (DANSKE)

22:59:20
DANSKE 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 96,00 96,00 96,00 98,00 95,00 -2,00 -2,04 2 542 550 243 675 376 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 14 220 00020 114 00019 858 00013 123 0003 585 000
Resultat per aktie 15,8721,4720,1913,013,55
Antal aktier 895 953 621936 827 722983 712 8351 008 620 0001 008 620 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar 3 415 191 0003 371 272 0003 483 670 0003 453 015 000
Eget kapital 163 429 000168 256 000166 615 000153 120 000
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Danske Bank A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.09
.08
.09

P/E

6.79
41.51
7.37

P/S

0
1.12
56.41

P/B

.54
3.18
.64

Direktavkastning

8.67
1.99
6.14

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.