Nyckeltal för Genmab A/S (GMAB)

20:22:29
GMAB 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 1 390,00 1 390,00 1 390,00 1 390,00 1 363,00 26,50 1,94 151 653 210 089 078 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Rörelseintäkter 2 365 4001 816 1001 133 000850 400663 600
Rörelsekostnader + avskrivningar -763 300-402 600-585 200-594 300
Rörelseresultat efter avskrivningar 1 052 800730 400265 20069 300
Årets resultat efter skatt 1 103 6001 187 100763 500301 300112 400
Resultat per aktie 18,0419,6712,835,292,17
Antal aktier 61 185 67460 350 05659 531 26356 967 41951 755 722
 
Balansräkning (kDKK) 2017 2016 2015 2014 2013
Anläggningstillgångar 543 500340 600234 700100 30038 500
Omsättningstillgångar 6 059 4004 897 6003 667 9002 766 4001 693 000
Summa tillgångar 6 602 9005 238 2003 902 5002 866 7001 731 500
Eget kapital 6 272 2004 826 7002 032 900659 500
Skulder 1 072 000
Summa eget kapital och skulder 1 731 500
Genmab A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

GICS_4000

Vinst/Eget kapital

.18
.08
n/a

P/E

75.58
41.17
n/a

P/S

35.27
1.11
n/a

P/B

13.3
3.16
n/a

Direktavkastning

0
2
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.