UBS (Lux) Money Market CHF P-acc

Ränte - CHF penningmarknad
Utveckling 1 år+ 10.54 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-03-27)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
1118.81 CHF
Kursförändring en dag
+ 0.93 %
Jämför
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.07 %
Varav förvaltningsavgift
0.04 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
90 %
UB
UBS (Lux) Money Market CHF P-acc

Fonden investerar främst i penningmarknadsinstrument, dvs. obligationer med kort löptid, noterade i CHF från länder och utgivare med högt kreditbetyg (klassificerade av de etablerade kreditvärderingsinstituten som ”Investment Grade”). Den genomsnittligt återstående löptiden för portföljens värdepapper får inte överstiga ett år.

ISIN
LU0033502740
Kategori
Ränte - CHF penningmarknad
Belåningsgrad
90 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
16 september 1991

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Michael Hitzlberger
Förvaltat fonden sedan
1 augusti 2018
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.33A, avenue J.-F. Kennedy, L-1855 LuxembourgL-1855 Luxembourg
+352-441 0101http://www.ubs.com/funds
68.4 %
31.6 %
Deutsche Bahn Finance GmbH Berlin 1.75%
4.7 %
National Australia Bank Limited 1%
4.7 %
EBN BV 2.12%
3.5 %
Nordea Bank ABP 1.12%
3.3 %
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.88%
2.8 %
Council of Europe Development Bank 3.38%
2.6 %
Cooperatieve Rabobank U.A. 1%
2.4 %
Oesterreichische Kontrollbank Aktiengesellschaft 2.75%
2.1 %
Westpac Securities NZ Ltd (London) 0.62%
2.0 %
Switzerland (Government Of) 0%
1.9 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer