DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

Ränte - euro obligationer, medellånga
Utveckling 1 år+ 2.34 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10 % av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2019-12-11)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
146.29 EUR
Kursförändring en dag
- 0.69 %
Jämför
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den ska skickas samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den skickas nästföljande handelsdag och NAV-kursen kan ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Årlig avgift
0.46 %
Varav förvaltningsavgift
0.4 %
Resultatbaserad avgift
Belåningsgrad
80 %
DW
DWS Invest ESG Euro Bonds (Short) LC

Syftet med investeringspolicyn är att uppnå en hållbar kapitaltillväxt som överstiger riktmärket (iBoxx Euro Overall 1-3Y (RI)). För att uppnå detta investerar fonden framför allt i stats-, hypoteks- och företagsobligationer utställda i eller säkrade mot euron. Genomsnittslöptiden på räntebärande värdepapper och liknande investeringar bör inte överskrida tre år. Urvalet av enskilda investeringar görs av fondförvaltaren. Fonden orienterar sig efter måttstocken för jämförelse. Den följer den inte exakt, utan försöker överträffa dess värdeutveckling. Det innebär att den kan avvika väsentligt från måttstocken för jämförelse – både i positiv och negativ riktning. Valutan för delfonden är EUR, valutan för andelsklassen är EUR. Fonden delar ut varje kvartal. Varje värderingsdag kan du kräva att andelarna löses in. Inlösningen flr endast avbrytas i ovanliga fall, med hänsyn till dina intressen som investerare.

ISIN
LU0145655824
Kategori
Ränte - euro obligationer, medellånga
Belåningsgrad
80 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
3 juni 2002

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Claus Meyer-Cording
Förvaltat fonden sedan
1 mars 2003
DWS Investment S.A.2, Boulevard Konrad Adenauer1115 Luxembourg
+352 42101-1http://www.dws.lu
Lång ränta
89.6 %
Kort ränta
9.1 %
Övrigt
1.3 %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.75%
6.9 %
Deutsche Bank AG 0.38%
4.7 %
Italy (Republic Of) 3.75%
2.7 %
Mexico (United Mexican States) 1.88%
2.3 %
Nationwide Building Society 0.12%
2.2 %
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.75%
2.2 %
Italy (Republic Of) 2.38%
2.1 %
Italy (Republic Of) 3.75%
1.9 %
Optus Finance Pty Limited 3.5%
1.8 %
Italy (Republic Of) 4.5%
1.8 %
Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda tjänsterna, accepterar du att vi använder cookies.Läs mer