Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Våra sparformer

Jämför sparformer

Jämför sparformer

 

INVESTERINGSSPARKONTO

KAPITALFÖRSÄKRING

AKTIE- OCH FONDDEPÅ

Vem kan öppna?

Privatperson (myndig & omyndig)

Privatperson (myndig & omyndig) och företag

Privatperson (myndig & omyndig) och företag

Hur beräknas skatten?

Ditt sparande schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av dina tillgångar på kontot vid ingången av varje kvartal med tillägg för dina insättningar av kontanta medel samt inflyttade värdepapper. Resultatet divideras med fyra. Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregående år, upphöjt med 1 %-enhet. Därtill har ett golv på 1,25 % för de fall statslåneräntan upphöjt med 1 %-enhet understiger 1,25 % införts. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %. Skatten för 2019 blir därmed 0,453 %.

Ditt sparande schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av dina tillgångar i försäkringen vid ingången av året samt dina insättningar av kontanta medel under året. Insättningar under andra halvåret tas bara upp till halva värdet. Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregående år, upphöjt med 1 %-enhet. Därtill har ett golv på 1,25 % för de fall statslåneräntan upphöjt med 1 %-enhet understiger 1,25 % införts. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %. Skatten för 2019 blir därmed 0,453 %.

Vid försäljning av värdepapper beskattas din vinst med 30 %.

Hur redovisas min skatt?

Nordnet lämnar kontrolluppgift på din schablonintäkt till Skatteverket. Schablonintäkten ska redovisas i din deklaration under rubriken inkomst av kapital. Nordnet drar ingen skatt från ditt investeringssparkonto.

Nordnet debiterar avkastningsskatten direkt i din kapitalförsäkring. Om du gör uttag under året kommer en del av avkastningsskatten att debiteras i samband med uttaget.

Du måste själv redovisa dina transaktioner i deklarationen. Nordnet drar inte någon skatt.

Kan jag kvitta vinster mot förluster?

Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Nej.

Ja, enligt gällande regler.

Kan jag gå på bolagsstämma och rösta för mina aktieinnehav?

Ja.

Nej, då värdepappren i din kapitalförsäkring formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring AB.

Ja.

Kan jag flytta in värdepapper på mitt konto?

Ja, du kan flytta aktier och fonder som du själv äger. Inflytt av aktier och fonder från en aktie- och fonddepå beskattas som om du hade sålt värdepappren. Inflytt av aktier och fonder påverkar schablon­intäkten (se ovan avsnittet ”Hur beräknas skatten?”).

Nej, enbart kontanta medel kan sättas in.

Ja, både kontanta medel och värdepapper kan flyttas in.

Vilka värdepapper kan jag investera i?

Fonder, aktier som handlas på en börs eller MTF i Norden, samt aktier som ingår i följande index S&P 100, Nasdaq 100, DAX 30 och TSX60. Du kan även handla certifikat, warranter och svenska terminer (OMXS30 Futures) noterade i SEK. Givetvis kan du även ha kontanta medel på ditt Investeringssparkonto.

Fonder, aktier som handlas på en börs eller MTF i Norden, samt aktier noterade i Tyskland, USA och Kanada. Du kan även investera i certifikat och warranter som är föremål för handel på en reglerad marknad eller MTF via Nordnets elektroniska handelsplattform. Givetvis kan du även ha kontanta medel i din Kapitalförsäkring

Aktier, fonder, certifikat, derivat m.m. Givetvis kan du även ha kontanta medel i din aktie- och fonddepå.

Kan jag utse förmånstagare?

Nej, då investeringssparkontot inte är en försäkring gäller vanliga arvsregler.

Ja, vem som helst kan vara förmånstagare till en kapitalförsäkring, även ett företag eller en organisation.

Nej, vanliga arvsregler gäller.

Är belåning möjlig?

Ja.

Ja.

Ja.

Tar Nordnet ut någon kontoavgift?

Nej.

Nej.

Nej.

Mer om

Våra sparformer


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.