Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Handel & värdepapper

Viktig information om marknadsmissbruk

Nedan listas några exempel på förfaranden som vi särskilt vill göra dig uppmärksam på. Nordnets syfte med denna information är att försöka undvika att du bryter mot lagen samt marknadsplatsernas regelverk.

Kommersiellt syfte

Alla order man lägger skall ha ett kommersiellt syfte, det vill säga att de skall vara drivna av ett köp eller säljintresse. Andra intressen som att för exempel lägga en order för att ta reda på en eventuell dold nivå eller vem som är motpart på köp eller säljsidan är inte tillåtet. Det är inte heller tillåtet att köpa eller sälja aktier med syftet att flytta kursen på en aktie som för exempel att köpa en liten post för att höja kursen och därmed värdet på sin egen portfölj. Alla avslut som görs på marknaden måste göras till marknadsmässiga priser.

Layering and Spoofing

Det är inte tillåtet att lägga order som inte är avsedda att gå till avslut. Ett förfarande som förekommer kallas Layering och/eller Spoofing där en person till exempel har ett säljintresse först lägger köporder på olika nivåer på köpsidan för att ge intryck av att det finns ett köpintresse i aktien. Sedan om kursen på aktien går upp säljer samma person istället aktier och därefter cancellerar de köporder man lagt tidigare. Motsvarande förfarande kan göras på säljsidan för att försöka att köpa aktier till ett lägre pris. Båda förfaranden är otillåtna.

Vi vill informera om att ovan nämnda förfaranden är exempel på något som kan anses utgöra marknadsmissbuk enligt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Nordnet är enligt samma lag skyldig att rapportera misstänkt insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan till Finansinspektionen.

Får jag handla mellan egna depåer?

Nej, handel mellan egna depåer är ej tillåtet.

Du får alltså inte lägga en samtidig köp- och säljorder från två olika konton, i ett och samma värdepapper, så att dessa båda ordrar går till avslut mot varandra.

Detta gäller inte bara vid handel mellan egna konton, utan även vid handel mellan sitt privata konto och sin kapitalförsäkring, mellan sitt privata konto och sitt företagskonto, samt mellan konton som man företräder i egenskap av fullmaktshavare.

För affärer som görs upp utanför marknadsplatsen innebär detta att du som kund inte får genomföra dessa via marknadsplatsen. För eventuella frågor rörande detta ber vi dig kontakta våra mäklare. Du når dem på 08-506 331 00. Du kan även läsa mer på Finansinspektionens hemsida.

Vilka värdepapper kan jag handla med på Nordnet?

Ett värdepappers tillgänglighet för handel avgörs av flera olika saker. Det kan finnas lagstadgade begränsningar på vissa depåtyper, men också begränsningar vi valt att göra av administrativa eller tekniska skäl. För närmare information gällande ett specifikt värdepapper kan du alltid kontakta vår kundservice

Information om handel

Nordnets handelssystem ger dig valfrihet och tillgänglighet till bästa möjliga villkor. Du får ett komplett utbud av det som marknaden erbjuder inom sparande i aktier, fonder och pensioner. Genom Nordnet får du ett tekniskt och administrativt system som är snabbt, säkert och enkelt att använda. Handeln sker i realtid utan mellanhänder, till marknadens bästa villkor. Det kan vi göra genom att verksamheten bedrivs med hög kostnadseffektivitet.

Som kund hos Nordnet har du en unik möjlighet att handla aktier till låga avgifter på flera utländska marknader. Genom våra handelssystem är det enkelt och smidigt att lägga order, få tillgång till nyheter och kursinformation och att se hela ditt innehav. På marknader där vi av någon anledning inte kan erbjuda dig att själv handla direkt via våra elektroniska system finns våra mäklare alltid till hands att lägga order åt dig. Se respektive land.

Oavsett vilken av våra handelstjänster du använder för att lägga order; webbtjänsten, Infront Web Trader, eller via våra iPad-/iPhone-/och Android-appar mm, är det samma tillvägagångssätt. Läs mer om våra olika handelstjänster under menyfliken Tjänster.

För att börja spara i aktier, fonder och pensioner hos Nordnet behöver du bara öppna en depå (det kostar inget). Läs mer om hur det går till under menyfliken Tjänster.

Här under Handelsinformation finner du ett urval av det viktigaste du bör känna till för att spara i aktier, fonder och pensioner. För mer information kring hur handeln går till på de olika handelsplatserna, hänvisar vi till respektive handelsplats hemsida.

Nyheter

Vi rekommenderar dig som kund att prenumerera och ta del av nyheter på följande finansiella informationssidor:

Detta är kostnadsfria tjänster där du kan skräddarsy informationsflödet efter dina behov och handel och hålla dig uppdaterad om nyheter från handelsplatserna.

Får jag handla mellan egna depåer?

Nej, handel mellan egna depåer är ej tillåtet.

Du får alltså inte lägga en samtidig köp- och säljorder från två olika konton, i ett och samma värdepapper, så att dessa båda ordrar går till avslut mot varandra.

Detta gäller inte bara vid handel mellan egna konton, utan även vid handel mellan sitt privata konto och sin kapitalförsäkring, mellan sitt privata konto och sitt företagskonto, samt mellan konton som man företräder i egenskap av fullmaktshavare.

För affärer som görs upp utanför marknadsplatsen innebär detta att du som kund inte får genomföra dessa via marknadsplatsen. För eventuella frågor rörande detta ber vi dig kontakta våra mäklare. Du når dem på 08-506 331 00. Du kan även läsa mer på Finansinspektionens hemsida.

Information om handel

Nordnets handelssystem ger dig valfrihet och tillgänglighet till bästa möjliga villkor. Du får ett komplett utbud av det som marknaden erbjuder inom sparande i aktier, fonder och pensioner. Genom Nordnet får du ett tekniskt och administrativt system som är snabbt, säkert och enkelt att använda. Handeln sker i realtid utan mellanhänder, till marknadens bästa villkor. Det kan vi göra genom att verksamheten bedrivs med hög kostnadseffektivitet.

Som kund hos Nordnet har du en unik möjlighet att handla aktier till låga avgifter på flera utländska marknader. Genom våra handelssystem är det enkelt och smidigt att lägga order, få tillgång till nyheter och kursinformation och att se hela ditt innehav. På marknader där vi av någon anledning inte kan erbjuda dig att själv handla direkt via våra elektroniska system finns våra mäklare alltid till hands att lägga order åt dig. Se respektive land.

Oavsett vilken av våra handelstjänster du använder för att lägga order; webbtjänsten, Infront Web Trader, eller via våra iPad-/iPhone-/och Android-appar mm, är det samma tillvägagångssätt. Läs mer om våra olika handelstjänster under menyfliken Tjänster.

För att börja spara i aktier, fonder och pensioner hos Nordnet behöver du bara öppna en depå (det kostar inget). Läs mer om hur det går till under menyfliken Tjänster.

Här under Handelsinformation finner du ett urval av det viktigaste du bör känna till för att spara i aktier, fonder och pensioner. För mer information kring hur handeln går till på de olika handelsplatserna, hänvisar vi till respektive handelsplats hemsida.

Nyheter

Vi rekommenderar dig som kund att prenumerera och ta del av nyheter på följande finansiella informationssidor:

Detta är kostnadsfria tjänster där du kan skräddarsy informationsflödet efter dina behov och handel och hålla dig uppdaterad om nyheter från handelsplatserna.

Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.