Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Handel & värdepapper

Vilka fonder kan jag handla hos Nordnet?

Hos Nordnet kan du handla omkring 1000 fonder från mer än 80 olika fondbolag. Du kan söka på fondbolag, fondkategori eller fritext under menyfliken Fonder följt av "Sök fond" på hemsidan. Du kan även söka på fondnamnet i "Sök värdepapper"-rutan högst upp till höger på sidan.

Var ser jag mina fondorder?

När du lagt en order på en fond hittar du den i din fondorderbok ända tills du ser fonden som ett innehav på depån. Fondorderboken ligger under menyfliken Handla följt av Mina order och avslut. Om du klickar på plustecknet invid order kan du se när den upprättades samt status på ordern.

Hur lång tid tar det att handla en fond och vilken kurs får jag?

Fonder

Här nedan finner du preliminära handelstider för fondordrar, samt när fonden eller försäljningsbeloppet normalt syns på din depå.

Samma dag som du lägger en order skickar vi på Nordnet ordern till respektive fondbolag, under förutsättning att du lägger ordern före kl.13.00. Självklart kan du lägga order 24 timmar om dygnet i vår webbtjänst. Om order inkommer till Nordnet efter kl 13.00 eller under halvdagar/helgdagar skickas order till fondbolaget nästkommande bankdag.

Nordnet kan inte garantera att ordern utförs vid ett visst datum utan anger endast ett beräknat affärsdatum. Affärsdatum är den dag köp eller försäljning genomförs. Det är den dagens kurs som transaktionen genomförs till. Det är respektive fondbolags rutiner som avgör vilken kurs du får samt när fonden syns på depå.


Bryttid: 13:00

Fonder                 Affärsdat. köp           Affärsdat. Sälj                    Syns på depån

Nordiska fonder      0-2 dagar                0-2 dagar                           1-5 dagar

Övriga fonder         0-4 dagar                0-4 dagar                           2-6 dagar

För mer information om ett specifikt fondbolags rutiner ber vi dig i första hand att kontakta fondbolaget. Du är också välkommen att kontakt Nordnets kundservice.

Hedgefonder

Hedgefonder handlas oftast månads- eller kvartalsvis, vilket betyder att det kan ta betydligt längre tid att köpa och sälja andelar i dem. Handeln sker oftast den sista varje månad. Du ser affären på din depå 1-2 veckor in i nästa månad, när vi fått en bekräftelse från fondbolaget. Mer information om hur ofta våra hedgefonder handlas hittar du under menyfliken Fonder följt av Hedgefonder.

Kan jag byta fonder i min depå?

Ja, det kan du. Du lägger en bytesorder via menyfliken Handla/Byt fonder.

När du byter fonder skapas en säljorder och en köporder. Säljorder skickas först till fondbolaget och när Nordnet har fått bekräftelse på NAV-kursen på ordern, därefter kommer köpordern att genereras och skickas till fondbolaget. Köpet görs för det belopp som erhålls vid försäljningen.

Fondorder genomförs en gång om dagen. Alla order får därför status Order mottagen fram till att Nordnet skickar din order till fondförvaltarna. Därefter får ordern status I marknaden. Det tar i regel 3-7 bankdagar innan bytet syns på din depå. Du kan ta bort din order fram till kl. 13.00 samma dag som du lagt ordern.

Notera att byten av fonder i en aktie- och fonddepå kapitalvinstbeskattas.

Vad händer vid utdelning?

​Som fondsparare kan du få utdelning på dina fondandelar. Utdelning lämnas för att fonden ska kunna kvitta skatten på de utdelningar som fonden erhållit för att undvika dubbelbeskattning.

Utdelningen kan lämnas kontant eller återinvesteras direkt i nya andelar. Utdelningen räknas som kapitalinkomst och beskattas som kapitalinkomst med 30 procent, även om utdelningen lämnas i form av nya fondandelar.

Tidpunkten för utdelningen kan variera mellan olika fondbolag.

Exempel:

Om du som andelsägare i en fond har 100 andelar och kursen är 100 kr/andel har du ett totalt marknadsvärde på 10 000 kr. Anta att du köpt fondandelarna för 8 000 kr, 80 kr/andel. Anta nu att fonden ger 10 kr/andel i utdelning, d.v.s. du får sammanlagt 1000 kr i utdelning. Detta belopp beskattas med 30 % (300 kr). Resterande delen av utdelningen (700 kr) återinvesteras i fonden, vilket innebär att du får nya andelar för pengarna.

De nya andelarna köps till en lägre kurs eftersom fonden gett en utdelning på 10 kr/andel. Den nya kursen är 100-10 = 90 kr. Du får alltså 700/90 = 7,78 nya andelar. Ditt marknadsvärde efter utdelningen är 107,78 * 90 = 9700 kr. (300 kr har betalats i skatt.)

Dessutom har ditt anskaffningsvärde ökat med 700 kr eftersom det köpts nya andelar för det beloppet. Det gör att avkastningen som du ser i depåbilden minskat efter utdelningen eftersom marknadsvärdet är lägre och anskaffningsvärdet är högre. Anledningen är att du inte ska behöva betala skatt på detta belopp igen när du säljer dina fondandelar.

Hur sker valutaväxling vid handel med fonder i utländsk valuta?

När du köper en fond som handlas i en annan valuta än SEK växlar vi automatiskt åt dig. Det innebär att det alltid kommer att dras SEK från ditt konto, oavsett om du har tillgängligt saldo i den utländska valutan eller inte.

Samma sak gäller vid försäljning av fonder som handlas i utländsk valuta. Säljer du exempelvis en norsk fond värde 5000 NOK kommer vi att växla åt dig och sätta in motsvarande belopp i SEK.

Valutaspreaden, det vill säga skillnaden mellan köp- och säljkurs, för automatisk valutaväxling är 0,5 %.

En spread på 0,5 % innebär ett valutapåslag på 0,25 % av kursen vid en växling. 

Räkneexempel: 

Anta att du vill köpa Superfonden Norge för 1000 SEK och att Nordnets valutakurs är 1,1150 SEK per NOK. Detta ger dig 896.9 NOK att handla fondandelar för. 

Nordnet har däremot köpt NOK till kursen 1,1122 SEK per NOK (0,25 % lägre än vad vi säljer för). 1000 SEK med denna kurs blir 899,1 NOK vilket innebär att spreaden i detta exempel motsvarar en kostnad om 2,2 NOK.

När kan jag köpa fonder med pengar från en aktieförsäljning utan att bli debiterad ränta?

Om du precis har sålt aktier och önskar köpa fonder för pengarna kan du bli övertrasserad om du köper fonden inom två bankdagar. En fond tar i regel 2-4 handelsdagar innan den syns som ett innehav på depån men pengarna reserveras samma dag som ordern skickas vilket blir fondens likviddag. Order för daglighandlade fonder skickas varje bankdag kl. 13.00. Pengar från en aktieförsäljning kommer normalt två bankdagar (så kallade likviddagar) efter en försäljning. Om en köporder för en fond läggs samma dag som försäljningen av aktier kommer pengarna för fondköpet valideras innan pengarna från aktieförsäljningen kommer in och din depå blir tillfälligt övertrasserad i väntan på att likviddagen infaller. Du kan då bli debiterad ränta från depån vid månadsskiftet. Likviddagen för dina köp och försäljningar kan du se under fliken Depå följt av Transaktioner och notor.

Exempel:

Anna har 0 kr i saldo och aktier till ett värde av 10 000 kr. Hon säljer alla aktier, måndag den 1 februari och samma dag innan kl. 13.00 köper hon en fond för dessa 10 000 kr. Pengarna från aktieförsäljningen syns som saldo direkt efter genomförd försäljning men levereras inte förrän på likviddagen som är först två bankdagar senare, det vill säga onsdagen den 3 februari. Fonden hon köper tar två bankdagar innan den syns på depån men ordern kommer att skickas måndag den 1 februari (eftersom Anna la den innan kl. 13:00), vilket blir fondens likviddag och den dag som pengarna för fondköpet valideras. Eftersom pengarna från aktieförsäljningen först når kontot efter två bankdagar kommer Anna nu bli övertrasserad med 10 000 kr i två dagar.

Antag att nominell ränta + övertrasseringsräntan är 18 % (förutsatt att hon inte har belåningsavtal).

Anna kommer vid månadsskiftet debiteras ränta för (10 000 * 0,18)/360*2 = 10 kr.

Observera att anledningen till att pengar från en aktieförsäljning blir tillgängligt saldo på en gång, trots att de faktiskt inte når depån förrän efter två likviddagar efter genomförd försäljning, är för att både köp och försäljning av aktier har två likviddagar. Du kan alltså sälja och sedan köpa aktier samma dag eftersom pengarna för köpet inte faktiskt dras förrän den andra likviddagen, vilken är samma dag som pengarna från försäljningen kommer in.

Vilka fonder kan jag handla hos Nordnet?

Hos Nordnet kan du handla omkring 1000 fonder från mer än 80 olika fondbolag. Du kan söka på fondbolag, fondkategori eller fritext under menyfliken Fonder följt av "Sök fond" på hemsidan. Du kan även söka på fondnamnet i "Sök värdepapper"-rutan högst upp till höger på sidan.

Var ser jag mina fondorder?

När du lagt en order på en fond hittar du den i din fondorderbok ända tills du ser fonden som ett innehav på depån. Fondorderboken ligger under menyfliken Handla följt av Mina order och avslut. Om du klickar på plustecknet invid order kan du se när den upprättades samt status på ordern.

Hur lång tid tar det att handla en fond och vilken kurs får jag?

Fonder

Här nedan finner du preliminära handelstider för fondordrar, samt när fonden eller försäljningsbeloppet normalt syns på din depå.

Samma dag som du lägger en order skickar vi på Nordnet ordern till respektive fondbolag, under förutsättning att du lägger ordern före kl.13.00. Självklart kan du lägga order 24 timmar om dygnet i vår webbtjänst. Om order inkommer till Nordnet efter kl 13.00 eller under halvdagar/helgdagar skickas order till fondbolaget nästkommande bankdag.

Nordnet kan inte garantera att ordern utförs vid ett visst datum utan anger endast ett beräknat affärsdatum. Affärsdatum är den dag köp eller försäljning genomförs. Det är den dagens kurs som transaktionen genomförs till. Det är respektive fondbolags rutiner som avgör vilken kurs du får samt när fonden syns på depå.


Bryttid: 13:00

Fonder                 Affärsdat. köp           Affärsdat. Sälj                    Syns på depån

Nordiska fonder      0-2 dagar                0-2 dagar                           1-5 dagar

Övriga fonder         0-4 dagar                0-4 dagar                           2-6 dagar

För mer information om ett specifikt fondbolags rutiner ber vi dig i första hand att kontakta fondbolaget. Du är också välkommen att kontakt Nordnets kundservice.

Hedgefonder

Hedgefonder handlas oftast månads- eller kvartalsvis, vilket betyder att det kan ta betydligt längre tid att köpa och sälja andelar i dem. Handeln sker oftast den sista varje månad. Du ser affären på din depå 1-2 veckor in i nästa månad, när vi fått en bekräftelse från fondbolaget. Mer information om hur ofta våra hedgefonder handlas hittar du under menyfliken Fonder följt av Hedgefonder.

Kan jag byta fonder i min depå?

Ja, det kan du. Du lägger en bytesorder via menyfliken Handla/Byt fonder.

När du byter fonder skapas en säljorder och en köporder. Säljorder skickas först till fondbolaget och när Nordnet har fått bekräftelse på NAV-kursen på ordern, därefter kommer köpordern att genereras och skickas till fondbolaget. Köpet görs för det belopp som erhålls vid försäljningen.

Fondorder genomförs en gång om dagen. Alla order får därför status Order mottagen fram till att Nordnet skickar din order till fondförvaltarna. Därefter får ordern status I marknaden. Det tar i regel 3-7 bankdagar innan bytet syns på din depå. Du kan ta bort din order fram till kl. 13.00 samma dag som du lagt ordern.

Notera att byten av fonder i en aktie- och fonddepå kapitalvinstbeskattas.

Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.