Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Företagshändelser

När inträffar bolagens årsstämmor?

För att se en lista över när respektive bolag har årsstämma kan man gå in under menyfliken Marknaden följt av länken "Kommande bolagsstämmor och utdelningar".

Du kan även hitta datum för specifik bolagsstämma om du klickar på den aktuella aktien och sedan väljer fliken Bolagsfakta. Längst ned till höger under Företagshändelser ser du när bolaget har utdelning eller årsstämma.

Kan jag rösträttsregistrera mig om jag har en pensionsdepå?

Om du har en pensionsdepå; tjänstepension, privatpension eller en kapitalförsäkring har du enligt gällande regler inte rätt att delta på bolagsstämmor, då det är Nordnet Pensionsförsäkring AB som står som formella ägare.

Om du har en IPS-depå och har ett svenskt person- eller organisationsnummer registrerar Nordnet dig automatiskt för alla dina svenska innehav, inför en bolagsstämma. Du måste dock själv anmäla ditt deltagande vid bolagsstämman direkt till respektive aktiebolag.

Hur rösträttsregistrerar jag mig om jag har svenskt aktieinnehav?

Aktie- och fonddepå, investeringssparkonto & IPS

Om du har aktier i ett svenskt bolag och har ett svenskt person- eller organisationsnummer registrerar Nordnet dig automatiskt inför en bolagsstämma. Du behöver alltså inte anmäla till Nordnet om du vill ha rösträtt på bolagsstämman. Om du inte är svensk medborgare måste du meddela Nordnet att du önskar registrera dina aktier till bolagsstämman.

Du måste själv anmäla ditt deltagande vid bolagsstämman direkt till respektive aktiebolag. Detta gör du tidigast på avstämningsdagen som är fem till sju dagar innan stämman.

Tjänstepension, privatpension & kapitalförsäkring

Om du har en pensionsdepå; tjänstepension, privatpension eller en kapitalförsäkring har du enligt gällande regler inte rätt att delta på bolagsstämmor, då det är Nordnet Pensionsförsäkring AB som står som formella ägare.

Kan jag rösträttsregistrera mig för mina utländska aktieinnehav?

Nej, utländska aktieinnehav rösträttsregistreras inte.

Hur gör jag om jag saknar svenskt person- eller organisationsnummer?

Om du saknar svenskt person- eller organisationsnummer anmäler du dig till Nordnet via vår interna mail som du når när du är inloggad. Nordnet ser då till att du registreras inför bolagsstämman. Dock måste du själv anmäla ditt deltagande vid bolagsstämman direkt till respektive aktiebolag.

Kan någon annan gå i mitt ställe?

Ja, det går bra.

Personen som ska gå i ditt ställe ska ta med en fullmakt från dig och lämna denna till en representant för bolaget på stämman. Nordnet tar inte emot fullmakter.

Hur gör jag som delägare om jag vill rösträttsregistrera mig?

Nordnet registrerar alltid huvudägaren på en depå.

Om du är delägare i en samägd depå eller aktiesparklubb och vill ha rösträtt på årsstämman eller bolagsstämman istället för depåns huvudägare ska huvudägaren anmäla detta till Nordnet via vår interna mail som du når när du är inloggad. Endast en person per depå har rösträtt.

Hur vet jag om jag är registrerad?

Du kan kontrollera med bolaget om du är rösträttsregistrerad inför stämman tidigast dagen innan avstämningsdagen och senast på avstämningsdagen.

Kontakta bolaget för information om när avstämningsdagen infaller, eftersom denna dag varierar mellan bolagen.

Mer om

Företagshändelser


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.