Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Betala & överföra

Hur gör jag ett uttag?

Du kan ta ut pengar kostnadsfritt via ett föranmält konto. Vi kan även göra manuella uttag åt dig, men de är avgiftsbelagda. Se prislista.

Uttag via föranmält konto:

Under fliken Min depå/Föranmälda konton så registrerar du kontot du vill ta ut pengar till. Detta behöver vara ett vanligt transaktionskonto som du själv äger och inget sparkonto. Om du redan har ett föranmält konto så går du in på Min depå/Uttag när du vill ta ut pengar.

Följ instruktionerna noga på höger sida när du föranmäler ett konto. Det tar ca 2 dagar innan kontot är aktiverat, och då kan du göra uttaget.

Ett uttag som du gör innan kl. 13.00 får du samma dag (vardagar), inom ca 3 timmar. Uttag efter kl. 13.00 kommer nästkommande bankdag. Du behöver endast föranmäla ett konto en gång, och du kan föranmäla flera olika konton.

Aktiesparklubb:

Från en Aktiesparklubb går det att göra uttag via föranmält konto, förutsatt att kontot i andra banken har samma huvudägare. Finns inte detta är det möjligt att fylla i och signera den här uppdraget så gör vi ett uttag.

Det går bra att göra uttag till samtliga medlemmars privata konton i annan bank. Detta är kostnadsfritt.

Samägd depå:

För att göra ett uttag från en samägd depå bör ni föranmäla ett konto i annan bank via menyfliken Min depå följt av Föranmälda konton. Från en delägd depå går det endast att föranmäla ett konto i annan bank med samma huvudägare.

Går även att göra ett uttag genom att fylla i och signera det här uppdraget. Manuella uttag via uppdarget är avgiftsbelagda, se prislistan.

Företagsägd kapitalförsäkring:

För att ta ut pengar från en Företagsägd kapitalförsäkring behöver ni Fylla i och signera det här uppdraget. Samtliga Firmatecknare behöver signera uppdraget. Får vi in uppdraget innan kl. 10.00 så har du pengarna samma dag (gäller arbetsdagar).

Observera att du endast kan skicka pengar till bolagets egna konton.

Manuellt uttag (avgiftsbelagt):

Om du inte har ett föranmält konto kan vi hjälpa dig göra ett manuellt uttag. Får vi in uppdraget från dig innan kl. 10.00 så har du pengarna samma dag (gäller arbetsdagar).Viktigt att veta: Du kan endast skicka pengar till konton som du själv äger

Fyll i och signera den här uppdraget så gör vi ett uttag.

Observera att det enbart är möjligt att ta ut pengar till sitt eget konto i annan bank. För en företagsägd Aktie och fonddepå är det däremot även möjligt att skicka pengar till firmatecknares privata konto, samt dotterbolag med samma firmatecknare.

Du ser normalt dina pengar på mottagarkontot samma bankdag eller nästföljande, beroende på när vi får in ditt uppdrag.

Manuellt uttagsuppdrag är avgiftsbelagt, se prislista.

Tänk på att:

Efter en aktieförsäljning tillämpar börsen två likviddagar. Uttag som görs före likviddag leder till att ränta debiteras på konton fram tills likviddagen.

Hur gör jag ett uttag i utländsk valuta?

Se först till att du har pengar i den valutan du önskar ta ut. Vi genomför inte överföringar där växling inte är gjord. När önskad valuta finns på kontot så fyller ni i och signerar det här uppdraget.

Överföringen kostar 200 kronor. 

Observera att du endast kan göra ett uttag till ditt egna konto i svensk bank.

Växla:

För att växla klickar du på menyfliken Depå följt av Valutakonton. Saldot på dina valutakonton uppdateras dagen efter utförd växling.

Växlingar utförs bankdagar kl 11.30, kl 17.00 och kl 22.00. Valutaspreaden, det vill säga skillnaden mellan köp - och säljkurs är 0,15%

 

Hur kan jag begära ett uttag från en depå jag har fullmakt för?

Om du har fullmakt på någons konto har du rätt att begära uttag från detta konto, dock endast till dennes egna konton samt om behörigheten ingår i din fullmakt.

Viktigt att tänka på vid överföringar från fullmaktskonto:

 • Önskar du göra uttag till fullmaktgivarens eget konto i annan bank gör du det direkt över hemsidan under fliken Depå/Uttag, förutsatt att dennes konto är föranmält. Du är inloggad med dina egna inloggningsuppgifter och växlar så att du ser fullmaktskontot innan uttaget.
 • Önskar du flytta pengar internt mellan fullmaktgivarens egna konton eller till dennes konto i annan bank (om det inte är föranmält) kan du inte göra detta själv utan måste skicka ett meddelande till oss med ett överföringsuppdrag. Du måste skicka meddelandet från ditt eget kontos meddelandefunktion. Vi ser sedan att du har fullmakt över kontot du vill göra överföringen ifrån.

Hur lång tid tar det att göra ett uttag?

Ett uttag som du gör innan kl. 13.00 får du samma dag (vardagar), inom ca 3 timmar. Uttag efter kl. 13.00 kommer nästkommande bankdag. Du behöver endast föranmäla ett konto en gång, och du kan föranmäla flera olika konton.

Obs! Läggs överföringen på en helgdag eller efter angivna stopptider, tar det ytterligare en bankdag att genomföra uppdraget.

Manuellt Uttag (avgiftsbelagt):

Om uppdraget är Nordnet tillhanda före kl 10.00 kan pengarna nå mottagarkontot samma dag och senast nästkommande bankdag.

Vid överföringar till eller från valutakonton samt utlandet tar överföringen ca 3 bankdagar. Exakt hur lång tid det tar beror bland annat på valuta och mottagarbank.

Hur registrerar jag ett föranmält konto?

Du registrerar ditt föranmälda konto under menyfliken Depå följt av länken Föranmälda konton.

Krav för ett godkänt konto:

 • Kontot måste vara ett transaktionskonto som går att koppla autogiro till. Obs! Sparkonto går oftast ej att föranmäla, kontrollera detta med din bank
 • Samma ägare på kontot som på Nordnetkontot.
 • Kontoägare ska ha ett svenskt personnummer
 • Rätt clearing och kontonummer.

Viktigt att tänka på när du ska föranmäla ett konto:

 • Clearing- och kontonummer skall skrivas i en följd utan mellanrum, punkter eller bindestreck.
 • Swedbank ofta har fem siffror i clearing-numret, t.ex. 1234-5. Utelämna då den femte siffran, i detta fall 5.
 • Handelsbankens clearing-nummer börjar med 6.
 • Om du har ett personkonto (hos t.ex. Nordea) kan du ange clearing-nummer 3300.
 • Anmält konto ska kunna kopplas till tjänsten Autogiro och du måste stå som ensam ägare på bankkontot.

För samägd depå eller aktiesparklubb kan ett gemensamt konto registreras, förutsatt att ovanstående villkor uppfylls.

OBS! Företagsägda Kapitalförsäkringar kan inte använda föranmälda konton.

Hur överför jag pengar till någon annans konto eller depå?

Vill du föra över pengar till någon annans konto (än dina egna) så krävs en fullmakt för mottagarens konto hos Nordnet. Har man en fullmakt för någon annans depå har man rätt att skicka pengar från sitt konto till dennes genom att skriva ett meddelande till oss från inloggat läge.

När kan jag ta ut pengar efter en försäljning utan att bli debiterad ränta?

Efter en försäljning av värdepapper infaller likviddagen två bankdagar efter affärsdatum, alltså efter det datum som ordern gick till avslut.
Om du väljer att göra ett uttag från din depå tidigare än två bankdagar efter en försäljning kommer du att debiteras ränta på pengarna du tar ut.
Är du osäker på när likviddagen är kan du gå in i dina transaktioner och notor under menyfliken Depå och klicka på plustecknet invid din försäljningspost. Där framgår alltid vilken dag likviddagen är.

Observera att börsen tillämpar tre likviddagar för utomeuropeiska aktier.

Vad kostar det att ta ut pengar?

Det är gratis att ta ut pengar via Föranmälda konton.

Manuella uttag är avgiftsbelagt. Se prislista

Varför kan jag inte ta ut mina sista 1000 SEK av det tillgängliga saldot från min Kapitalförsäkring?

För att undvika att du som kund övertrasserar din kapitalförsäkring behöver du ha ett värde om minst 1 000 kronor på din kapitalförsäkring, så att skatt och eventuella avgifter kan dras utan att saldot blir negativt. Dessa 1 000 kronor kan vara kontanta medel, eller investerade i finansiella instrument som daglighandlade fonder eller aktier med god omsättning.

Exempel: Lotta har en kapitalförsäkring med ett totalt värde på 1 500 kronor. Lotta vill ta ut 700 kronor. Eftersom uttaget skulle medföra att värdet på Lottas kapitalförsäkring understeg beloppsgränsen (1 000 kronor) kan hon inte göra önskat uttag. Istället har hon möjlighet att välja ett av nedan två alternativ:

1. Välja att behålla kapitalförsäkringen och låta 1 000 kronor i värde stå kvar. För Lotta innebär det alltså att hon kan ta ut 500 kronor (det vill säga det belopp som överstiger 1 000 kronor av det totala värdet).

2. Förutsatt att Lotta har haft sin kapitalförsäkring i mer än ett år, kan hon välja att avsluta den helt och därmed få ut hela värdet. För Lotta innebär det alltså att hon tar ut 1 500 kronor och att engagemanget avslutas.

Varför är mitt föranmälda konto inaktivt?

Om det står "Tjänsten inaktiv" innebär detta att det angivna kontot inte är godkänt eller aktivt och att du inte kan använda tjänsten. Vi ber dig vara uppmärksam på följande:

 • Depå och kontoägare måste vara samma person, det vill säga att man inte kan anmäla någon annans konto för överföring.
 • Kontot måste vara godkänt för tjänsten Autogiro
 • Kontot kan bli inaktivt om ändringar i medgivanden görs för tjänsten Autogiro
 • Följa de instruktioner som anges på vår hemsida vid föranmälan av konto, det vill säga korrekt inskrivna clearing nummer, till exempel  ta bort den femte clearingsiffran om du är kund hos Swedbank etc.
 • Nordnetkunder boende utanför Sverige kan inte ha något föranmält konto utan kan endast göra uttag via skriftligt signerat uppdrag till oss (inskannat som bifogad fil via meddelandecentralen eller, brev eller fax).
 • Vid föranmälning av minderårigs depå är det inte säkert att den andra banken godkänner autogirokoppling.

Mer om

Betala & överföra


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.