Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Årsbesked, skatt & deklaration

Hur beskattas ett Investeringssparkonto?

Investeringssparkonto är en så kallad schablonbeskattad sparform där du slipper deklarera dina aktie- och fondaffärer och du inte betalar skatt för din faktiska avkastning. Istället betalar du en schablonskatt som baseras på investeringssparkontots värde vid ingången av varje kvartal, med tillägg för insättningar av kontanta medel och värdepapper under året.

För 2017 schablonbeskattas kapitalunderlaget med cirka 0,375 %. Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Detta innebär att du kan kvitta din schablonintäkt mot t.ex. ränteutgifter. Kvittningen sker automatiskt i deklarationen.

Betalar jag kapitalvinstskatt på utdelning?

Nej, du betalar ingen kapitalvinstskatt på utdelning avseende svenska värdepapper som du förvarar på ditt investeringssparkonto.

För utländska värdepapper debiteras källskatt på utdelningar enligt gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och respektive land.

För information om möjligheterna att kräva tillbaka denna skatt hänvisar vi till Skatteverket.

Vad kan jag kvitta min schablonintäkt på ett Investeringssparkonto mot?

Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Mer om

Årsbesked, skatt & deklaration


Kontakta kundservice
08-506 330 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
08-506 331 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.