Välkommen till kundservice

Använd sökfältet för att hitta svar på dina frågor.

03023Man-Tor 8.30-17.00

Kundservice / Årsbesked, skatt & deklaration

Hur beskattas ett Investeringssparkonto?

Investeringssparkonton schablonbeskattas. Skatten baseras på ett kapitalunderlag bestående av värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal med tillägg för insättningar av kontanta medel samt inflyttade värdepapper. Resultatet divideras med fyra. Detta kapitalunderlag multipliceras sedan med statslåneräntan 30 nov föregående år + 1 %-enhet och ger en schablonintäkt. Schablonintäkten beskattas sedan med 30 %. Golvet på statslåneräntan i denna uträkning är dock 1,25 %. Uträkningen för 2018 är (0,49 % + 1 %)  * 30% = 0,447 %

Schablonskatten för 2018 är således 0,447 % av kapitalunderlaget.

Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Betalar jag kapitalvinstskatt på utdelning?

Nej, du betalar ingen kapitalvinstskatt på utdelning avseende svenska värdepapper som du förvarar på ditt investeringssparkonto.

För utländska värdepapper debiteras källskatt på utdelningar enligt gällande dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och respektive land.

För information om möjligheterna att kräva tillbaka denna skatt hänvisar vi till Skatteverket.

Vad kan jag kvitta min schablonintäkt på ett Investeringssparkonto mot?

Din schablonintäkt kan kvittas mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital.

Mer information om deklaration

På vår deklarationssida kan du får svar på vanliga frågor kring din deklaration.

Mer om

Årsbesked, skatt & deklaration


Kontakta kundservice
010-583 30 00
Mån-tors 8:30-20:00
Fre - 8:30-18:00
Orderläggning mäklare
010-583 31 00


Upp

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.