Hoppa till huvudinnehållet

Tematiska ETF:er: Att vara ett steg före i en ständigt föränderlig värld

Detta inlägg är marknadsföring.

Detta är en annons i samarbete med Lyxor. Läs mer och starta månadssparande i Lyxors ETF:er här.

Den första utmaning som varje investerare står inför vid sammansättningen av en portfölj är hur man skapar något bra av tusentals företag, branscher och marknader i en ständigt föränderlig värld. Det finns många olika sätt att göra det, var och en med sina fördelar.

Den traditionella, omvärldsstyrda, metoden grupperar företag utifrån ett brett verksamhetsområde – till exempel finans eller IT – och analyserar hur makroekonomiska faktorer som exempelvis BNP-tillväxt och inflation kan påverka deras resultat som grupp.

En fundamental metod fokuserar på ett företags grundläggande förutsättningar, som till exempel vinstmultiplar (p/e-tal), avkastning på eget kapital, marknadsandel och försäljningstillväxt. Den identifierar med andra ord lovande företag inom en sektor utan att alltför hårt titta på marknadsvillkoren och ekonomiska indikatorer.

Det finns dessutom en växande medvetenhet idag om en tredje metod: en som framtidsinriktade privata och institutionella investerare i allt högre grad använder för att uppdatera sin investeringsstrategi. Denna metod tar ett steg tillbaka och tittar först på de globala megatrenderna som omformar världen inför våra ögon och analyserar därefter hur de kommer att påverka företag efter hand.

Detta kallas tematiskt investerande och det är ett enkelt men kraftfullt sätt att bygga långsiktiga portföljer som kan växa i en snabbt föränderlig värld.

Vad är en tematisk investering?

Tematiskt investerande är en typ av omvärldsstyrd metod som är mindre inriktad på traditionella ekonomiska indikatorer som till exempel inflation och BNP-tillväxt. Istället väger den in långsiktiga, strukturella trender i världen, sådana som kan påverka resultatet på sätt som traditionella investerare kanske ännu inte inser.

Dessa kan vara geopolitiska, som till exempel en växande styrka och välstånd i tillväxtekonomier eller tekniska, som till exempel den transformativa påverkan av disruptiv teknik och digitalisering, eller sociala, som till exempel det sätt på vilket urbaniseringen fortskrider och som kommer att få världens städer att växa många gånger om under de kommande årtiondena. Klimatförändringen och resursbristen är en annan sådan megatrend som kommer att spridas bland världens företag under de kommande årtiondena – en förändring som en traditionell mer kortsiktig investeringsmetod kanske inte införlivar.

Tematiska investeringars globala och långsiktiga synsätt begränsas inte av de geografiska eller sektorspecifika kategorierna av traditionella investeringsmetoder. Den syftar till att identifiera företag, var de än befinner sig i världen, som kan vara positionerade att dra nytta av tillväxtteman redo att rullas ut under flera år eller till och med årtionden – inte bara under nästföljande finansiella kvartal.

Denna framåtblickande investeringsstrategin analyserar hur omvälvande skiften kommer att ge vissa företag stora framgångar och andra en existentiell kamp. Morgondagens ledande företag kan vara okända idag. De kan verka inom områden som kommer att revolutionera en del av det dagliga livet, oavsett om det gäller artificiell intelligens, koldioxidneutral teknik, självkörande fordon eller smarta hem.

Omvänt kan dagens vinnare – världens största företag, som systematiskt föredras av fonder med viktning mot stora börsvärden – kämpa i en ny omgivning med grön energi, en digital omvandling och disruptiv teknik.

Hur man fångar upp teman i investeringsportföljer

Tematiska investeringar är inget nytt koncept. Vissa aktiva investerare har praktiserat denna metod i årtionden genom att använda en mänsklig kvalitetskontroll och ett dynamiskt aktieurval. Detta har ofta åtföljts av högre förvaltningsavgifter och bristande insyn.

Det som är nytt med tematiska investeringar under de senaste åren är att strategin demokratiserats och kostar mindre – att föra in avancerade tekniker och billiga passiva investeringsverktyg till ett område som en gång var den aktiva förvaltarens jaktmarker.

Lyxor har inlett ett samarbete med indexgiganten och dataanalysbolaget MSCI för att skapa en ny uppsättning index som täcker några av världens största tematiska investeringstrender. Dessa förenar en aktiv mänsklig översyn, passiv implementering och de senaste datavetenskapsteorierna för att bygga upp portföljer som kan växa i framtiden – till en bråkdel av priset för de flesta vanliga aktiva fonder.

De fem nya tematiska ETF:erna täcker in det som vi bedömer är de viktigaste tillväxtmarknadstemana i vår tid: tillväxtenav den digitala ekonominochdisruptiv teknik,urbanisering medframtida mobilitetochsmarta städer samt millenniegenerationens köpvanor.

Digital Economy

Den digitala ekonomin avser ekonomisk aktivitet som är ett resultat av online-kontakter mellan företag, enheter och människor. Den omfattar etablerade områden som till exempel e-handel, online-betalningar och digital annonsering, samt snabbutvecklande områden som till exempel cybersäkerhet, finansteknik (fintech) och delningsekonomin.

Future Mobility

Revolutioner på transportområdet har omvandlat världen under de senaste 300 åren. Kanalsystemen, järnvägsbyggandet, ångfartygen, införandet av bensin- och dieseldrivna bilar och uppfinningen av flygtransport var de största genombrotten. Framtida mobilitet utgör de nästföljande stegen inom mänsklig transport, vilket kommer att kullkasta våra liv ännu en gång.

Smart Cities

Städer hyser redan hälften av jordens befolkning och ytterligare 25 miljarder människor förväntas ha flyttat till städerna 20501. Nittio procent av denna ökning kommer att ske i Afrika och Asien2. Smarta städer tar itu med utmaningar som urbanisering och klimatförändring med nya tekniska lösningar inom automatisering, Internet of Things och snabbare uppkoppling.

Disruptive Technology

Nydisruptiv teknik kommer att leda till enklare, mer tillgängliga och ofta mer kostnadseffektiva lösningar på många av mänsklighetens största utmaningar. Detta kallas ibland ”den fjärde industriella revolutionen” – en revolution som kommer att förändra hur vi bor och arbetar. Företag som anammar disruptiv teknik har möjlighet att ge sig själva en ny image och skapa nya marknader.

Millennials

Millenniegenerationen – eller generation Y som den också kallas – kommer att få en enorm inverkan på den globala ekonomin. Deras beslut om konsumtion och sparande kommer att innebära att vissa sedan länge etablerade affärsmodeller försvinner och nya uppstår. Millenniegenerationen omfattar de 2,4 miljarder människor som är födda på 1980- och 1990-talen3. De utgör nästan en tredjedel av den globala befolkningen och tar redan över efter de stora årskullarna, de så kallade baby boomers och generation X, som var drivkraften bakom ekonomin under de senaste årtiondena.

Var och en av våra tematiska ETF:er för samman insikter, ledande datavetenskap och tekniker för artificiell intelligens på ett unikt sätt för att identifiera de företag som spelar störst roll, och garanterar att din portfölj ligger steget före. Som banbrytande leverantör av börshandlade fonder med en historik av innovation, har vi vidtagit extra åtgärder för att bygga upp vissa verkligt moderna fonder för den nya tiden.


1 McKinsey Global Institute, June 2018, Smart Cities: digital solutions for a more livable future
2 United Nations, World Urbanization Prospects 2018. 3C40 Cities, https://www.c40.org/why_cities
3 Bloomberg using United Nations World Population Prospects data, August 2018

Bra att veta om ETF:er
En börshandlad fond är en korg med värdepapper som kan bestå av aktier, obligationer, råvaror eller en kombination av dessa och är utformade för att följa ett underliggande index. Börshandlade fonder erbjuder de bästa attributen hos två populära tillgångar: De har diversifieringsfördelarna som vanliga fonder har samtidigt som man får lättheten med hur aktier handlas då de är noterade på börsen där de handlas hela dagen.

ETF kommer från engelskans ”Exchange-Traded Fund” som översatt till svenska blir börshandlad fond och den handlas på en börs precis som aktier. Priset på en ETF förändras löpande under hela handelsdagen då andelarna i fonden köps och säljs direkt över marknaden. Detta skiljer sig från vanliga fonder, som inte handlas på börs, utan vanligtvis endast handlas en gång per dag efter det att marknaderna stängs.

Här hittar du de mest populära ETF:erna just nu.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm