Hoppa till huvudinnehållet

Den dynamiska metallen – hur silver är unikt och ger en potentiellt övertygande investeringsmöjlighet

Detta inlägg är marknadsföring.

Silver har haft en betydande ökning 2020, det är som om det försöker vinna guldmedaljen. Investerarnas intresse för silver har nått nya toppar i år, vilket framgår av rekordnivåerna av fysiskt silver som innehas i börshandlade produkter globalt (se figur nedan). På WisdomTree anser vi att det är användbart att se silver genom tre unika linser – taktiska, strategiska och tematiska. Silvrets lockelse som investering blir tydligare när dess dynamiska natur granskas genom dessa tre perspektiv.

Källa: Bloomberg, data från 27 oktober 2020. Datan börjar den 28 april 2006, vilket är den tidigaste datapunkten som finns tillgänglig för serien. Historisk prestanda är inte en indikation på framtida resultat och alla investeringar kan sjunka i värde.

En industrimetall – det taktiska

Enligt Silver Institute drar ädelmetallen mer än hälften av sin efterfrågan från industriella tillämpningar . Silver är en utmärkt elektrisk ledare och har också antimikrobiella egenskaper. Detta gör den perfekt för användning inom elektronik, fotografi, bilar, vattenreningssystem och medicintekniska produkter. En konjunkturuppgång i global ekonomisk aktivitet när världen återhämtar sig från pandemin bådar gott för silvrets fysiska efterfrågan som industriell metall. Investerare som söker en taktisk exponering för den ekonomiska uppgången har möjlighet att vända sig mot silver precis som de skulle vända sig mot en ren oädel metall som koppar.

En hedge i sämre och bättre tider – det strategiska

På grund av dess starka priskorrelation med guld – cirka 70-80 % under de senaste 30 åren erbjuder silver liknande tillflyktsort för att skydda sig mot ekonomiska, marknadsmässiga och geopolitiska risker, vilket gör ädelmetallen till en hedge i sämre tider. Investerare tenderar också att lägga till guld i sina portföljer för att säkra sig mot stigande inflation – en egenskap för ekonomisk uppgång. Silver visar sig vara en alternativ tillgång för att uppnå liknande strategiska mål med tanke på den nära anpassningen av dess prisrörelser med guld.

Ett råmaterial för megatrender – det tematiska

Silver är en integrerad komponent i snabbt växande tekniska megatrender inklusive 5G, elfordon och solenergiproduktion. 5G-teknik främjar till exempel en revolution inom global anslutning och kräver ny infrastruktur inklusive basstationer, hemapparater, smartphones och antenner. Silver är ett viktigt material i 5G-ekosystemet på grund av dess användning i halvledare, kablar, effektdistribution och enheter. Silvers efterfrågan i 5G förväntas växa från cirka 7,5 miljoner uns idag till 23 miljoner uns 2030 . Elfordon och solenergiproduktion är vägar som är lika spännande för tillväxt av efterfrågan på silver. Silver är därför inte bara en tillgång för här och nu utan en tematisk investering för framtiden.

Vill du lära dig mer om guld- och fysiska guld-ETC:er? Läs mer här.

1 Silver Institute (från oktober 2020)
2 WisdomTree (från oktober 2020)
3 Silver Institute (från oktober 2020)

Det här materialet är färdigställt av WisdomTree och dess samarbetspartners och ska inte tjäna som en prognos, undersökning eller investeringsråd och är inte en rekommendation, ett erbjudande eller begäran att köpa eller sälja värdepapper eller välja någon investeringsstrategi. De åsikter som uttrycks är från framställningens datum och kan komma att ändras med förhållandena vid en senare tidpunkt. Informationen och åsikterna som återfinns i detta material härrör från äganderättsskyddade och icke-äganderättsskyddade källor. Därför ges ingen garanti på riktighet eller tillförlitlighet som sådan och inget ansvar godtas på något annat sätt för felaktigheter och utelämningar (inklusive ansvar till någon annan på grund av försumlighet) av WisdomTree eller dess samarbetspartners eller någon av deras tjänstemän, anställda eller ombud. Tillit till information i detta material är uteslutande upp till läsaren att avgöra. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikation på framtida resultat.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning.

Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Är du inte Nordnetkund? Kom igång med ditt sparande här!

I kommentarsfältet nedan kan du som läsare kommentera innehållet i detta blogginlägg och ta del av andra läsares kommentarer. Kommentarsinnehåll representerar således inte Nordnets åsikt. Nordnet granskar inte kommentarer innan de publiceras, men vi kommer att ta bort olämpliga kommentarer för det fall sådana förekommer. Vill du veta mer om hur Nordnet behandlar dina personuppgifter, klicka här.

Subscribe
Notifiera mig om
guest
0 Kommentarer
"Inline" feedbacks
Se alla kommentarer

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm