Aktie- och fonddepå

Upp

Inga depåavgifter

En depå är ett vanligt bankkonto med skillnaden att du på din depå har värdepapper, som till exempel aktier och fonder. Du kan även ha pengar på depån. Med en aktie- och fonddepå betalar du inga fasta avgifter utan endast ett courtage när du gör en aktieaffär. Du har rösträtt för dina aktier och kan kvitta vinster mot förluster i deklarationen.

Courtage

Du betalar bara courtage när du köper och säljer aktier. Har du inte nått 80 000 kr ännu handlar du gratis på Stockholmsbörsen, vilket du kan läsa mer om här. På de andra nordiska börserna kan du handla aktier från 1 kr. På börserna i USA, Kanada och Tyskland kan du handla aktier från 9 kr.

Courtagekollen - hitta den courtageklass som är bäst för dig

Vi har flera olika courtageklasser att välja bland. För att du snabbt ska kunna se vilken av våra courtageklasser som passar dig har vi skapat verktyget Courtagekollen. Fyll bara i vilken marknad du brukar handla på och vad dina aktieaffärer vanligtvis brukar uppgå till så får du snabbt svar på vilken courtageklass som passar bäst för dig.

Här hittar du vår fullständiga prislista.

 

Konto omfattas av den statliga instättningsgarantin

Pengarna på aktie- och fonddepån omfattas av den statliga insättningsgarantin enligt beslut av Riksgälden. Enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti har du, om du i händelse av bankens konkurs inte skulle få ut dina likvida medel innestående på konto hos banken, rätt till särskild ersättning med högst 950 000 kronor. Utöver detta belopp kan du få ytterligare ersättning med högst fem miljoner kronor (tilläggsbelopp) om du på ett tillförlitligt sätt visar att insättningarna avser medel som hänförs till vissa i lagen särskilt angivna livshändelser. Riksgälden ska som huvudregel göra ersättningen tillgänglig för dig inom sju arbetsdagar från den dag banken försattes i konkurs eller Finansinspektionen beslutade att garantin ska träda in.


Handla alla typer av värdepapper

0 kr i depåavgift

Välj en courtageklass som passar dig

Tillgång till alla våra värdepapper

Observera att du måste vara inloggad för att öppna konto, bli kund/logga in först.


Valutakonto

För dig som handlar mycket utländska aktier

Isolera valutarisken

Som standard när du öppnar en aktie- och fonddepå har du ett valutakonto i huvudvalutan SEK. Vill du själv välja när och om du ska växla, kan du aktivera upp till 6 olika valutakonton på din aktie- och fonddepå; SEK, NOK, DKK, EUR, CAD och USD.

Observera att du alltid har ett valutakonto för din huvudvaluta, dvs. SEK. Du kan själv handla med svenska, norska, danska, finska, tyska, kanadensiska och amerikanska värdepapper. Om du har aktiverat valutakontona sker transaktionsredovisning i respektive noteringsvaluta.

Billigare växling

Med aktiva valutakonton minskar du risken för oväntade valutaförändringar och du bestämmer själv när, eller om, du önskar genomföra någon valutaväxling.

Du betalar dessutom en lägre valutaspread om du växlar själv jämfört med om vi genomför automatisk valutaväxling. Vid manuell valutaväxling är valutaspreaden 0,15 % och vid automatisk växling är spreaden 0,5 %.

Så fungerar valutakonton

Så fungerar valutakonton

När du har valutakonton ansvarar du själv för att registrera eventuella växlingar. Växlingen gör du på sidan för valutakonton som du når under fliken Depå samt från Depåöversikten. Du kan även registrera växlingar i Wintrade. Du fyller i vilket belopp du önskar köpa eller sälja samt mellan vilka valutor.

I depåöversikten redovisas aktuellt kontosaldo för aktiverade valutakonton. Det belopp du ser som tillgängligt för handel är alltid det totala beloppet för aktiverade valutakontona oavsett vilken marknad du vill agera på. I depåöversikten presenteras tillgängligt belopp för handel omräknat till SEK.

På dina avräkningsnotor kommer lokal valuta att anges för de valutor som du har aktiverade valutakonton. Beloppen i SEK kommer även att anges så att du har de underlag du behöver för din deklaration.

Ränta på valutakonton

Om du väljer att låna (har en negativa valutaposition) i någon valuta belastas respektive valutakonto med ränta som realiseras vid månadsskifte. Du kan undvika detta genom att växla till den valuta du ska handla för innan du genomför köpet eller innan köpet är genomfört (T +3).

För de valutakonto du har innestående medel på kommer du självklart krediteras ränta, vilken realiseras vid årsskifte. Räntesatsen för de olika valutakontona utgår från gällande räntenivå för respektive valuta. Gällande räntevillkor hittar du i vår prislista.


Ett exempel

Antag att du har aktiverat valutakonto i NOK, utöver ditt valutakonto för din huvudvaluta SEK. Om du har 100 000 SEK tillgängligt för handel kan du då köpa Statoil för 50 000 NOK utan att först göra någon växling.

I samband med att ordern går till avslut kommer saldot i ditt valutakonto för NOK att bli - 50 000 NOK samtidigt som valutakontot för SEK fortfarande kommer att ha ett saldo på 100 000 SEK.

Däremot kommer det belopp du ser som tillgängligt för handel att ha justerats och visar mellanskillnaden mellan negativt saldo i NOK och positivt saldo i SEK. Det tillgängliga beloppet redovisas i SEK. Observera att utlåningsränta debiteras om du väljer att behålla den negativa valutapositionen i NOK.

När växlar vi?

Valutaväxlingar utförs dagligen alla svenska bankdagar cirka klockan 11.30, 17.00 och 22.00.

Valutaspreaden, det vill säga skillnaden mellan valutans köp- och säljkurs, är 0,15%. Utöver spreaden betalar du inga avgifter för att växla.

Observera att saldot på dina valutakonton uppdateras först dagen efter utförd växling.

Avsluta valutakonton

Du kan själv välja att avsluta aktiva valutakonton. Samtliga köp- och försäljningar i utländsk valuta kommer då att omräknas till SEK per automatik.Värdepappersbelåning

Köp mer värdepapper och öka din avkastning ytterligare.

Större handelsfrihet med värdepappersbelåning

På aktie- och fonddepå kan du med tjänster som värdepappersbelåning och intradagslimit låna pengar med dina aktier och fonder som säkerhet. Pengarna kan du använda till att köpa nya aktier och fonder, eller ta ut pengarna. Du betalar bara ränta för de dagarna du använder din belåning. Det är även möjligt att blanka aktier.

 

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.