Deklaration 2019

Allt du behöver veta inför 2 maj

Upp

Viktiga datum

1 mars - sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få skatteåterbäring 5-6 april (om du deklarerar innan 28 mars)

8-9 mars - deklarationen kommer för alla med digital brevlåda

20 mars - från och med detta datum kan du med din e-legitimation deklarera över internet till Skatteverket

15 april - ska alla (som inte avsagt sig pappersdeklarationen) fått hem deklarationen i sin brevlåda

2 maj - du ska ha skickat in deklarationen

 

Fler viktiga datum hittar du på Skatteverkets hemsida

Programmet för en enklare deklaration

Alla dina affärer och transaktioner finns i programmet

Du granskar och godkänner

Din K4-blankett är ifylld och klar 

Använd Nordnet Deklaration PC om du handlat terminer eller optioner.

Deklarera Aktie- och fonddepå (AF)

Skatteregler och Nordnets deklarationsprogram

Skatteregler för en aktie- och fonddepå

I en aktie- och fonddepå skattar man 30 % på sin nettovinst. Detta innebär att man kan kvitta vinster mot förluster som man gjort i marknadsnoterade värdepapperunder under året. Alla vinster och förluster som gjorts under år 2017 ska redovisas i en K4-blankett som ska skickas in till Skatteverket i samband med inkomstdeklaration senast 2 maj 2018.

Nordnet skickar värdet på alla försäljningar som du gjort under år 2017 till Skatteverket och dessa kommer förtryckta på din deklarationssedel. Du måste själv redovisa vad anskaffningsvärdet var för alla dessa försäljningar för att kunna ta fram eventuell vinst/förlust. Detta redovisar du i K4-blanketten.

Fondaffärer behöver du inte ta upp i din K4. För dessa skickar Nordnet både köp- och försäljningsvärden till Skatteverket som kommer förtryckt på din deklarationssedel.

För mer information - se Skatteverkets hemsida eller kontakta dem på telefonnummer 0771–567 567.


Vill du slippa K4-blanketten nästa år?
Deklarera snabbt och enkelt online

Från och med 20 mars kan du göra din inkomstdeklaration online via Skatteverkets hemsida. Du identifierar dig med e-legitimation, kontrollerar dina uppgifter och fyller i din K4-blankett.

Har du gjort över 300 försäljningar under 2017 måste du posta in din K4-blankett. Skatteverket tar heller inte emot pdf-filer i sin online-deklaration.

Nordnets deklarationsprogram - tar fram en K4


Vårt deklarationsprogram hjälper dig att ställa upp aktuella transaktioner i en K4-blankett och räkna ut eventuella vinster/förluster. Programmet hanterar både svenska och utländska värdepapper och kostar endast 99 kr per år och depå. K4-blanketten får du ut som en pdf-fil som du sedan kan printa och posta in till skatteverket.

Observera att om du har flyttat in värdepapper har Nordnet inte dessa värden i systemen och du måste själv ta reda på dessa värden. Sedan är det inga problem att lägga in dem i programmet.

 

Här hittar du dina anskaffningsvärden


Räkna ut vinster och förluster själv

Alla transaktioner du har gjort hos Nordnet hittar du under fliken Depå följt av Transaktioner och notor. Här hittar du bland annat anskaffningsvärdet för dina aktier.

Om ett bolag har gjort olika företagshändelser (uppköp, utdelade värdepapper, nyemissioner etc) kan du hitta information om hur du ska räkna fram anskaffningsvärdet på Skatteverkets hemsida. Där söker du bara fram bolaget i sökrutan och ser vilka rekommendationer som är satta.

Om du inte kan hitta ditt anskaffningsvärde kan du alltid använda dig av schblonmetoden. Se nedan.


Schablonmetoden


Har du svårt att hitta anskaffningsvärdet för en affär?

Du har alltid rätt att använda dig av schablonmetoden när du deklarerar. Den innebär att du anger en vinst på 80 % och då deklarerar ett anskaffningsvärde som är 20 % av försäljningsvärdet.

Räkneexempel:

Antag att du gjort en försäljning på ett antal aktier till ett värde av
12 000 kr.

Schablonmetoden ger

- ett anskaffningsvärde på 20 % x 12 000 = 2400 kr

- en vinst på 80 % x 12 000 = 9600 kr

- en skatt på 30 % x 9600 = 2880 kr

Fördelaktigt om du gjort en vinst på mer än 80 % av försäljningsvärdet

Eftersom du alltid har rätt att använda dig av schablonmetoden kan du göra det även om du har gjort en vinst på mer än 80 % av försäljningsvärdet. På så sätt minskar du skatten.


Försäljningspriset - kommer förtryckt


Eftersom Nordnet har redovisat alla försäljningar till Skatteverket kommer alla försäljningsvärden förtryckta på deklarationsblanketten som skickas hem.

Vilka värden har Nordnet skickat till skatteverket?
I ditt årsbesked markerar Nordnet alla de värden vi skickat till skatteverket med en asterisk (*). Årsbeskedet för en aktie- och fonddepå för 2017 hittar du i inloggat läge under fliken Min Depå följt av Årsbesked och Deklaration. Så länge du har kvar din depå kommer det alltid att ligga sparat där men om du vill spara ner eller skriva ut det själv finns möjlighet till det.

Du kan också få årsbeskedet hemskickat med vanlig post för 199 kr om så önskas.


Flytt av värdepapper till investeringssparkonto


Om du har flyttat värdepapper från din aktie- och fonddepå till ditt investeringssparkonto så kommer dessa värdepapper att beskattas som om de hade sålts av med försäljningskurs som var vid flyttillfället. Dina värdepapper säljs inte faktiskt av (inget courtage utgår), men skattemässigt ses det som en försäljning och en kontrolluppgift skickas till Skatteverket.

Du måste alltså deklarera dessa värdepapper som en försäljning.


Deklarera fonder – Så fungerar fondskatten


1 januari 2012 infördes en schablonskatt på innehav av fondandelar för privatpersoner och juridiska personer. Fondskatten belastas enbart fonder på din aktie- och fonddepå, då schablonbeskattade sparformer undantas. I praktiken innebär det att du varje år ska betala en skatt motsvarande 0,12 % av värdet på ditt fondinnehav vid ingången av respektive år. Din schablonintäkt (fondinnehavet i början av året multiplicerat med 0,4 %) är förtryckt på deklarationen och beskattas med 30 %. Du betalar skatten i samband med deklarationen.

Räkneexempel:

Grunden för beräkningen av den nya skatten utgörs av värdet på ditt fondinnehav vid årets ingång.

Innehav 1:a januari: 100 000 kr

Av det värdet ska 0,4 % tas upp som schablonintäkt i deklarationen.

Schablonintäkt: 100 000 kr x 0,4 % = 400 kr

På schablonintäkten är skatten 30 %.

Skatt: 400 kr x 30 % = 120 kr

I praktiken 100 000 kr x 0,12 % = 120 kr

Det innebär att för beskattningsåret 2017 kommer underlaget vara värdet den 1 januari 2017. Schablonintäkten redovisas på en kontrolluppgift och intäkten ska tas upp i den inkomstdeklaration som lämnas i maj 2018.

Undantag:

Den schablonintäkt som understiger 200 kr kommer inte att beskattas. Det innebär att majoriteten av fondsparande barn varken kommer att bli skyldiga att deklarera eller betala skatt för någon schablonintäkt.

De fondsparare vars schablonintäkt överstiger 200 kr men som inte deklarerar idag får enbart ett besked om slutgiltig skatt. Dessa fondsparare behöver således inte upprätta en deklaration enbart på grund av schablonintäkten.


Deklarera splitt med inlösen

Deklarera börsintroduktioner

Deklarera avknoppningar

Nordnet Deklaration - för Aktie- och fonddepå

Det kan i många fall vara mycket tidskrävande att deklarera sina värdepappersaffärer. Att beräkna anskaffningsvärdet för varje värdepapper eller avgöra om det är genomsnitts- eller schablonmetoden som ska användas är inte alltid helt lätt. Allt det här sköter vårt program Nordnet Deklaration åt dig.

Nordnet Deklaration kostar endast 99 kr per depå och år. För Private Banking- och Active Trader-kunder är deklarationsprogrammet kostnadsfritt.

Viktig information om Nordnet Deklaration

I samband med deklaration, måste hänsyn tas till de bolag som har genomgått ett splitförfarande med inlösenaktier eller utdelning av aktier i dotterbolag. Detta gäller även om moderaktien inte har sålts, då själva inlösenaktien måste redovisas som en köp/respektive säljtransaktion. Samt även för fördelning av anskaffningsutgift vid utbyte mot aktier.

Köpet ska tas upp till en viss procentandel av moderaktien, baserat på Skatteverkets rekommendationer. Försäljningen tas upp till inlösenpriset vid automatisk inlösen. Information om hur du deklarerar dessa transaktioner finner du i Nordnet Deklarations hjälpavsnitt.

Fondaffärer behöver inte deklareras

Fondaffärer behövs inte tas med i Deklarationsprogrammet, då rapporteringen går direkt till Skatteverket. Du kan således välja att exkludera fondtransaktioner efter du loggar in på programmet första gången. Du behöver dock deklarera för börshandlade fonder (ETF:er), exempelvis Xact Bull och Xact Bear.
De vanligaste kompletteringarna är:

  • Nytecknade aktier via nyemission
  • Aktier erhållna via split
  • Inlösenrätter
  • Inlösenaktier
  • Namnbyte på aktier och fonder
  • Optionslösen och förfall av optioner, terminer och warranter
  • Uppköp
  • Konkurs
  • Ägarspridning
  • Saknade ingående balanser

På skatteverkets hemsida hittar du aktiehistorik om historiska händelser t.ex. emissiooner, splittar, inlösen etc.Nordnet Deklaration kostar endast 99 kr

Avgiften för Nordnet Deklaration dras från din depå först efter att du laddat ner programmet och loggat in med användarnamn och lösenord (samma som till din depå).

När du laddat hem deklarationsprogrammet kan du logga in i programmet från olika depåer. Observera att varje depå som du loggar in i på deklarationsprogrammet belastas med avgiften 99 kr per år. För Private Banking- och Active Trader-kunder är deklarationsprogrammet kostnadsfritt.

 

Deklarationshjälp? Så fungerar Nordnet Deklaration

När du laddat ner programmet hämtas automatiskt dina transaktioner du gjort på din Nordnetdepå in i programmet. Du slipper alltså själv skriva in alla dina transaktioner.

Programmet hanterar både svenska och utländska aktier, fonder, optioner, terminer och warranter. Vissa transaktioner måste du själv komplettera eller justera för att deklarationen ska bli korrekt, du hittar de vanligaste kompletteringarna nedan. Har du gjort affärer hos en annan bank är det även möjligt att komplettera med dem.

När du granskat dina affärer godkänner du och programmet hjälper dig att räkna fram vilka vinster och försluster du gjort under året. Du får även fram en färdig ifylld K4-blankett. Bara att skriva ut och lämna in till Skatteverket.

Använd Nordnet Deklaration

Deklarera Investeringssparkonto (ISK)

Schablonintäkten räknas ut och kommer förtryckt på deklarationsblanketten

Slipp K4-blanketten och deklarera enkelt online

I ett investeringssparkonto slipper du upprätta en K4-blankett då du skattar på kapitalet och inte på vinsten. Från och med 20 mars kan du snabbt och enkelt deklarera online genom att identifiera dig med e-legitimation.


Flytta värdepapper till investerings­spar­konto

Vid flytt av värdepapper från en aktie- och fonddepå till ett investeringssparkonto beskattas värdepapper som om det hade sålts till marknadsvärdet vid tidpunkten för flytten. Nordnet rapporterar denna transaktion till Skatteverket och du deklarerar transaktionen som en försäljning i din aktie och fonddepå, på en K4 blankett i samband med deklarationen.


Schablonintäkt - möjlig att kvitta

Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Vill du läsa mer om kvittning på investeringssparkontot hänvisar vi till Skatteverket.


Skatteregler för investeringssparkonto

Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som innebär att du skattar en viss procent varje år på kontots kapitalunderlag (ett genomsnitt av ingående värdet i varje kvartal samt alla insättningar, både kontanter och värdepapper, som skett under året). Schablonintäkten kommer förtryckt i din inkomstdeklaration och beskattas i inkomstslaget kapital.

För år 2017 är avkastningsskatten 0,375 procent på kapitalunderlaget. För mer information - se Skatteverkets hemsida eller kontakta dem på telefonnummer 0771–567 567.


Deklarera Kapitalförsäkring (KF)

Skatteregler för en kapitalförsäkring

Kapitalförsäkringen är en schablonbeskattad sparform, vilket innebär att du inte betalar skatt på vinster men kan inte heller dra av för förluster. Istället betalar du årligen en avkastningsskatt, baserat på ditt innehav, som automatiskt dras från din kapitalförsäkringen i slutet av varje kvartal. Skatten beräknas på ditt kapitalunderlag som består av värdet av dina tillgångar i början av året och samtliga insättningar under året.

För år 2017 är avkastningsskatten 0,375 % på kapitalunderlaget. Skatten kommer dras från din kapitalförsäkring sista dagen i varje kvartal.
Du behöver inte deklarera!

Eftersom din kapitalförsäkring rent formellt ägs av Nordnet Pensionsbolag så ser vi till att skatten betalas in till Skatteverket. Skatten dras automatiskt från din kapitalförsäkring sista dagen i varje kvartal och det enda du behöver tänka på är att ha pengar på kontot den dagen.


Hur beskattas min kapitalförsäkring?

För år 2017 är avkastningsskatten 0,375 % på kapitalunderlaget. Skatten dras från din kapitalförsäkring sista dagen i varje kvartal. Beloppet som du ska skatta står i din depåöversikt en månad innan det ska dras.

Om du har gjort uttag under året, har du i samband med uttag redan betalat av en del av din avkastningsskatt.

Har du ytterligare funderingar? Läs våra vanliga frågor och svar om kapitalförsäkring eller kontakta vår kundservice.


Så beräknas din avkastningsskatt

Din avkastningsskatt baseras på följande;

• Kapitalförsäkringens värde vid ingången av året

• Dina insättningar under året (insättningar under andra halvan av året tas bara upp till halva värdet)

Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregående år + 0,75 procentenheter. Därtill har ett golv på 1,25 % för de fall då statslåneräntan + 0,75 procentenheter understiger 1,25 % införts. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %. Skatten för 2018 blir därmed 0,375 %.

 

Vanliga frågor

Från och med den 20 mars kan du deklarera med e-legitimation över nätet! För att vi ska kunna ge bästa tänkbara service till dig som kund har vi sammanställt det du behöver veta till deklarationen.

Hur deklarerar jag enklast?

Du deklarerar enklast med vårt deklarationsprogram Nordnet deklaration. Det hjälper dig att ställa upp aktuella transaktioner och räkna ut eventuella vinster och förluster i en K4-blankett. Programmet hanterar både svenska och utländska värdepapper och K4-blanketten får du ut som en pdf-fil som du sedan kan printa och posta in till Skatteverket. Nordnet Deklaration (webbaserat) är gratis. Endast Nordnet Deklaration PC kostar 99 kr per depå, och det behöver egentligen bara användas när man handlat med optioner eller teminer. 

Observera att om du har flyttat in värdepapper har Nordnet inte dessa värden i systemen och du måste själv ta reda på dessa värden. Sedan är det inga problem att lägga in dem i programmet.

Var hittar jag mitt omkostnadsbelopp?

För utförlig genomgång, se klippet till höger.

Omkostnadsbeloppet (anskaffningsvärdet) är beloppet du köpte dina aktier för, inklusive courtage. Genom att veta hur mycket du köpte dina aktier för, och hur mycket du sen sålde dem för så kan du räkna ut om du gjorde en vinst eller förlust på den affären. Omkostnadsbeloppet för dina aktier kan du räkna ut genom dina transaktioner och notor under fliken Min Depå.


Du kan också använda dig av portföljrapporten för att enkelt se vad du har köpt en aktie för, då du kan se hur ditt konto såg ut på en specifik dag. Gå in på ”Min Depå” sen ”Portföljrapport”. Där kan du välja en specifik dag, och se precis vilka aktier du ägde på den dagen. Där står också din anskaffningskurs (Ansk.kurs), vilket är kursen du köpte aktierna till. Om du tittar i portföljrapporten på dagen innan du sålde en aktie så står alltså anskaffningskursen där.  

Detta förutsatt att aktierna är köpta hos Nordnet. Har du flyttat in aktier från en annan bank måste du söka anskaffningsvärdet hos den andra banken.

Jag kan inte hitta mitt omkostnadsbelopp

Använd schablonmetoden om du inte hittar ditt omkostnadsbelopp.

Kan jag kvitta vinster mot förluster?

Ja. I en aktie- och fonddepå kan du kvitta vinster och förluster mot varandra och endast betala skatt för nettovinsten. Detta räknas automatiskt ut av Skatteverket när du har skickat in din K4-blankett.

Nordnets deklarationsprogram hjälper dig att sammanställa alla dina transaktioner i en K4-blankett.

Behöver jag räkna ut vinst/förlust för fonder jag sålt under 2017?

Nej, för fonder räknar Nordnet ut en vinst eller förlust och rapporterar detta till Skatteverket. Som kund behöver du därför inte räkna ut något själv.

Nordnets kundservice är redo att besvara dina frågor

Har du några andra frågor eller funderingar finns vår kundservice alltid till din hjälp. Du når kundservice på 08-506 33 000 eller info@nordnet.se. Berör dina frågor hur du deklarerar för ett specifikt värdepapper eller hur du skickar in din deklaration se Skatteverkets hemsida eller kontakta dem på telefonnummer 0771–567 567. ​​​​​​​​

Så tar du reda på ditt anskaffningsvärde

 


Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.