Hoppa till huvudinnehållet

Deklaration.


Nu är det dags att deklarera.

Vi har samlat allt du behöver veta inför den 2 maj då årets inkomstdeklaration ska vara inne.

Viktiga datum.

3 mars.
Sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen tidigare.

4-8 mars.
Du som har en digital brevlåda får din inkomstdeklaration skickad dit mellan 4 och 8 mars. Har du ingen digital brevlåda skickas deklarationen till din folkbokföringsadress.

12 mars.
Om du fick ditt slutskattebesked i december och hade skatt att betala ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast detta datum.

19 mars.
Nu kan du med e-legitimation deklarera.

3 april.
Ska du senast ha deklarerat för att få återbäring redan i april.

9-12 april.
Skatteverket betalar ut skatteåterbäring till dem som godkände deklarationen digitalt senast den 3 april utan att göra ändringar eller tillägg.

2 maj.
Sista dag att skicka in deklarationen.

4-7 juni.
De som inte fått sina skattepengar i april får utbetalningen mellan den 4 och 7 juni.

12 september.
Sista dagen att betala kvarskatt.

Frida2-1200x430.jpeg

10 smarta tips för deklarationen.

Det råder deklarationstider och som alltid finns det några saker att tänka till kring. Ett viktigt råd är: fokusera på de stora avdragen. Och vad gäller sparandet är det klokt att ta de verktyg som finns till hjälp.

Läs Fridas blogginlägg

Deklarationshjälp?

Nordnet har en deklarationstjänst som hjälper dig generera en K4 till deklarationen. Tjänsten hjälper dig att ställa upp aktuella transaktioner och räkna ut eventuella vinster och förluster. Det är kostnadsfritt att skapa en K4, men kom ihåg att du själv måste kontrollera och justera eventuella transaktioner.

Nordnets deklarationstjänst.

  • Dina affärer och transaktioner finns i tjänsten.

  • Du granskar, justerar och godkänner.

  • Din K4-blankett är ifylld och klar.

Skatteregler för aktie- och fonddepå.

I en aktie- och fonddepå skattar du 30 procent på din nettovinst. Detta innebär att du kan kvitta vinster mot förluster som du gjort i marknadsnoterade värdepapper under året. Alla vinster och förluster som gjorts under år 2023 ska redovisas i en K4-blankett som skickas till Skatteverket i samband med inkomstdeklaration senast 2 maj 2024.

Nordnet skickar värdet på alla försäljningar som du gjort under år 2023 till Skatteverket och dessa kommer förtryckta på din deklarationssedel. Du måste själv redovisa vad anskaffningsvärdet (omkostnadsbeloppet) var för alla dessa försäljningar för att kunna ta fram eventuell vinst eller förlust. Detta redovisar du i K4-blanketten. Tips! Med Nordnets deklarationstjänst kan du skapa en K4 där även omkostnadsbeloppen för affärer som skett på ditt Nordnetkonto är förtryckta.

Här hittar du dina anskaffningsvärden.

Räkna ut vinster och förluster själv.
Alla transaktioner du har gjort hos Nordnet hittar du under fliken "Mina sidor" följt av Transaktioner och notor. Här hittar du bland annat anskaffningsvärdet för dina aktier.

Om ett bolag har gjort olika företagshändelser så kan anskaffningsvärdet behöva justeras. Sådana företagshändelser är exempelvis split, split med inlösen, nyemission, uppköp eller värdepappersutdelning. Information om hur du ska räkna fram anskaffningsvärdet finns på Skatteverkets hemsida. Där söker du bara fram bolaget i sökrutan och ser vilka rekommendationer som är satta.

Om du inte kan hitta ditt anskaffningsvärde kan du alltid använda dig av schablonmetoden.

Försäljningspriset - kommer förtryckt.

Eftersom Nordnet har redovisat alla försäljningar till Skatteverket kommer alla försäljningsvärden förtryckta på deklarationsblanketten som skickas hem.

Vilka värden har Nordnet skickat till Skatteverket?
I ditt årsbesked markerar Nordnet alla de värden vi skickat till Skatteverket med en asterisk (*). Årsbeskedet för en aktie- och fonddepå för 2023 hittar du i inloggat läge under fliken "Mina sidor" följt av Årsbesked. Så länge du har kvar ett konto på Nordnet kommer det alltid att ligga sparat där.

Fondaffärer behöver du inte ta upp i din K4-blankett. För dessa skickar Nordnet både köp- och försäljningsvärden till Skatteverket och de kommer sedan förtryckta på din deklarationssedel.

För mer information, se Skatteverkets hemsida eller kontakta dem på telefonnummer 0771–567 567.

Vill du slippa K4-blanketten nästa år?

Öppna investeringssparkonto


Flytt av värdepapper till ISK.

Om du har flyttat värdepapper från din aktie- och fonddepå till ditt ISK kommer dessa värdepapper att beskattas som om de hade sålts av med försäljningskurs som var vid flyttillfället. Du måste alltså deklarera dessa värdepapper som en försäljning.

I ditt årsbesked och i Nordnets deklarationstjänst är en sådan flytt benämnd som ”UVR” (uttag av värdepapper med resultat).

Schablonmetoden.

Har du svårt att hitta anskaffningsvärdet för en affär?
Du har alltid rätt att använda dig av schablonmetoden när du deklarerar. Den innebär att du anger en vinst på 80 % och då deklarerar ett anskaffningsvärde som är 20 % av försäljningsvärdet.


Deklarera investeringssparkonto (ISK).

Schablonintäkten räknas ut och kommer förtryckt på deklarationsblanketten.

I ett investeringssparkonto slipper du upprätta en K4-blankett då du skattar på kapitalet och inte på vinsten. Från och med 19 mars kan du snabbt och enkelt deklarera online genom att identifiera dig med e-legitimation.

Schablonintäkt - möjlig att kvitta.

Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Vill du läsa mer om kvittning på investeringssparkontot hänvisar vi till Skatteverket.

Flytta värdepapper till ISK.

Vid flytt av värdepapper från en aktie- och fonddepå till ett investeringssparkonto beskattas värdepapper som om det hade sålts till marknadsvärdet vid tidpunkten för flytten. Nordnet rapporterar denna transaktion till Skatteverket och du deklarerar transaktionen som en försäljning i din aktie- och fonddepå, på en K4 blankett i samband med deklarationen.

Skatteregler för ISK.

Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som innebär att du skattar en viss procent varje år på kontots kapitalunderlag (ett genomsnitt av ingående värdet i varje kvartal samt alla insättningar, både kontanter och värdepapper, som skett under året). Schablonintäkten kommer förtryckt i din inkomstdeklaration och beskattas i inkomstslaget kapital. För 2023 var avkastningsskatten 0,882 %. För år 2024 är avkastningsskatten 1,086 %. För mer information, se Skatteverkets hemsida eller kontakta dem på telefonnummer 0771–567 567.

Deklarera kapitalförsäkring (KF).

Skatteregler för en kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkringen är en schablonbeskattad sparform, vilket innebär att du inte betalar skatt på vinster och du kan inte heller dra av för förluster. Istället betalar du årligen en avkastningsskatt, baserat på ditt innehav, som automatiskt dras från din kapitalförsäkring i slutet av varje kvartal. Skatten beräknas på ditt kapitalunderlag som består av värdet av dina tillgångar i början av året och samtliga insättningar under året. För 2023 var avkastningsskatten 0,882 % av kapitalunderlaget. Skatten drogs från din kapitalförsäkring sista dagen i varje kvartal. För 2024 är avkastningsskatten 1,086 %. Beloppet som du ska skatta står i din depåöversikt två veckor innan det ska dras.

Du behöver inte deklarera.

Eftersom din kapitalförsäkring rent formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring så ser vi till att skatten betalas in till Skatteverket. Skatten dras automatiskt från din kapitalförsäkring sista dagen i varje kvartal och det enda du behöver tänka på är att ha pengar på kontot den dagen.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

© 2024 Nordnet Bank AB.
Nordnet | Box 30099 | 104 25 Stockholm