Hoppa till huvudinnehållet

Deklaration.


Nu är det dags att deklarera.

Vi har samlat allt du behöver veta inför den 3 maj då årets inkomstdeklaration ska vara inne.

Viktiga datum.

22 februari.
Sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen tidigare.

14 mars.
Om du fick ditt slutskattebesked i december och hade skatt att betala ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast detta datum.

7 mars
Deklarationen skickas ut. Har du skaffat digital brevlåda före 22 februari skickas den ut digitalt innan detta datum. 

15 mars.
Nu kan du med e-legitimation deklarera.

30 mars.
Ska du senast ha deklarerat för att få återbäring redan i april.

5-8 april
Skatteverket betalar ut skatteåterbäring till dem som godkände deklarationen digitalt senast den 30 mars utan att göra ändringar eller tillägg.

15 april.
Ska alla fått hem deklarationen i sin brevlåda.

2 maj.
Sista dag att skicka in deklarationen.

Frida2-1200x430.jpeg
12 smarta tips för deklarationen.

Det råder deklarationstider och som alltid finns det några saker att tänka till kring. Ett viktigt råd är: fokusera på de stora avdragen. Och vad gäller sparandet är det klokt att ta de verktyg som finns till hjälp.

Läs Fridas blogginlägg

Deklarationshjälp?

Det kan i många fall vara mycket tidskrävande att deklarera sina värdepappersaffärer. Att beräkna anskaffningsvärdet för varje värdepapper eller avgöra om det är genomsnitts- eller schablonmetoden som ska användas är inte alltid helt enkelt. Allt det här sköter vårt program Nordnet Deklaration åt dig.

Just nu bygger vi om och förbättrar programmet, som kommer finnas tillgängligt inför deklarationssäsongen 2023.

Nordnet Deklaration kostar endast 99 kr per depå och år. För Private Banking- och Active Trader-kunder är deklarationsprogrammet kostnadsfritt.

Nordnet deklaration - programmet för en enklare deklaration.

  • Dina affärer och transaktioner finns i programmet.

  • Du granskar och godkänner.

  • Din K4-blankett är ifylld och klar.

Skatteregler för aktie- och fonddepå.

I en aktie- och fonddepå skattar du 30 procent på din nettovinst. Detta innebär att du kan kvitta vinster mot förluster som du gjort i marknadsnoterade värdepapperunder under året. Alla vinster och förluster som gjorts under år 2021 ska redovisas i en K4-blankett som skickas till Skatteverket i samband med inkomstdeklaration senast 2 maj 2022.

Nordnet skickar värdet på alla försäljningar som du gjort under år 2021 till Skatteverket och dessa kommer förtryckta på din deklarationssedel. Du måste själv redovisa vad anskaffningsvärdet var för alla dessa försäljningar för att kunna ta fram eventuell vinst eller förlust. Detta redovisar du i K4-blanketten.

Här hittar du dina anskaffningsvärden.

Räkna ut vinster och förluster själv
Alla transaktioner du har gjort hos Nordnet hittar du under fliken "Min Sidor" följt av Transaktioner och notor. Här hittar du bland annat anskaffningsvärdet för dina aktier.

Du kan också använda dig av portföljrapporten för att enkelt se vad du har köpt en aktie för, då du kan se hur ditt konto såg ut på en specifik dag. Gå in på ”Mina sidor” och sen ”Portföljrapport”. Där kan du välja en specifik dag, och se precis vilka aktier du ägde på den dagen. Där står också din anskaffningskurs (ansk.kurs), vilket är kursen du köpte aktierna till. Om du tittar i portföljrapporten på dagen innan du sålde en aktie så står alltså anskaffningskursen där.

Om ett bolag har gjort olika företagshändelser (uppköp, utdelade värdepapper, nyemissioner etc) kan du hitta information om hur du ska räkna fram anskaffningsvärdet på Skatteverkets hemsida. Där söker du bara fram bolaget i sökrutan och ser vilka rekommendationer som är satta.

Om du inte kan hitta ditt anskaffningsvärde kan du alltid använda dig av schablonmetoden.

Försäljningspriset - kommer förtryckt.

Eftersom Nordnet har redovisat alla försäljningar till Skatteverket kommer alla försäljningsvärden förtryckta på deklarationsblanketten som skickas hem.

Vilka värden har Nordnet skickat till Skatteverket?
I ditt årsbesked markerar Nordnet alla de värden vi skickat till Skatteverket med en asterisk (*). Årsbeskedet för en aktie- och fonddepå för 2021 hittar du i inloggat läge under fliken "Mina Sidor" följt av Årsbesked. Så länge du har kvar din depå kommer det alltid att ligga sparat där men om du vill spara ner eller skriva ut det själv finns möjlighet till det. Du kan också få årsbeskedet hemskickat med vanlig post för 149 kr om så önskas.

Fondaffärer behöver du inte ta upp i din K4-blankett. För dessa skickar Nordnet både köp- och försäljningsvärden till Skatteverket och de kommer sedan förtryckta på din deklarationssedel.

För mer information, se Skatteverkets hemsida eller kontakta dem på telefonnummer 0771–567 567.

Vill du slippa K4-blanketten nästa år?

Öppna investeringssparkonto


Flytt av värdepapper till investeringssparkonto.

Om du har flyttat värdepapper från din aktie- och fonddepå till ditt investeringssparkonto kommer dessa värdepapper att beskattas som om de hade sålts av med försäljningskurs som var vid flyttillfället. Dina värdepapper säljs inte faktiskt av (inget courtage utgår), men skattemässigt ses det som en försäljning och en kontrolluppgift skickas till Skatteverket.Du måste alltså deklarera dessa värdepapper som en försäljning.

Schablonmetoden.

Har du svårt att hitta anskaffningsvärdet för en affär?
Du har alltid rätt att använda dig av schablonmetoden när du deklarerar. Den innebär att du anger en vinst på
80 % och då deklarerar ett anskaffningsvärde som är 20 % av försäljningsvärdet.

Deklarera fonder – Så fungerar fondskatten.

1 januari 2012 infördes en schablonskatt på innehav av fondandelar för privatpersoner och juridiska personer. Fondskatten belastas enbart fonder på din aktie- och fonddepå, då schablonbeskattade sparformer undantas. I praktiken innebär det att du varje år ska betala en skatt motsvarande 0,12 % av värdet på ditt fondinnehav vid ingången av respektive år. Din schablonintäkt (fondinnehavet i början av året multiplicerat med 0,4 %) är förtryckt på deklarationen och beskattas med 30 %. Du betalar skatten i samband med deklarationen.


Deklarera investeringssparkonto (ISK).

Schablonintäkten räknas ut och kommer förtryckt på deklarationsblanketten.

I ett investeringssparkonto slipper du upprätta en K4-blankett då du skattar på kapitalet och inte på vinsten. Från och med 15 mars kan du snabbt och enkelt deklarera online genom att identifiera dig med e-legitimation.

Schablonintäkt - möjlig att kvitta.

Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Vill du läsa mer om kvittning på investeringssparkontot hänvisar vi till Skatteverket.

Flytta värdepapper till investerings­­spar­konto.

Vid flytt av värdepapper från en aktie- och fonddepå till ett investeringssparkonto beskattas värdepapper som om det hade sålts till marknadsvärdet vid tidpunkten för flytten. Nordnet rapporterar denna transaktion till Skatteverket och du deklarerar transaktionen som en försäljning i din aktie- och fonddepå, på en K4 blankett i samband med deklarationen.

Skatteregler för investeringssparkonto


Deklarera kapitalförsäkring (KF).

Skatteregler för en kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkringen är en schablonbeskattad sparform, vilket innebär att du inte betalar skatt på vinster och du kan inte heller dra av för förluster. Istället betalar du årligen en avkastningsskatt, baserat på ditt innehav, som automatiskt dras från din kapitalförsäkring i slutet av varje kvartal. Skatten beräknas på ditt kapitalunderlag som består av värdet av dina tillgångar i början av året och samtliga insättningar under året.För 2021 var avkastningsskatten 0,375 % av kapitalunderlaget. Skatten drogs från din kapitalförsäkring sista dagen i varje kvartal.För 2022 är avkastningsskatten 0,375 %. Beloppet som du ska skatta står i din depåöversikt en månad innan det ska dras.

Hur beskattas min kapitalförsäkring?

Skatten dras från din kapitalförsäkring sista dagen i varje kvartal. Beloppet som du ska skatta står i din depåöversikt en månad innan det ska dras. Om du har gjort uttag under året, har du i samband med uttag redan betalat av en del av din avkastningsskatt. Har du ytterligare funderingar? Läs våra vanliga frågor och svar om kapitalförsäkring eller kontakta vår kundservice.

Du behöver inte deklarera.

Eftersom din kapitalförsäkring rent formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring så ser vi till att skatten betalas in till Skatteverket. Skatten dras automatiskt från din kapitalförsäkring sista dagen i varje kvartal och det enda du behöver tänka på är att ha pengar på kontot den dagen.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.