Hoppa till huvudinnehållet

Deklaration.

Nu är det dags att deklarera.

Vi har samlat allt du behöver veta inför den 3 maj då årets inkomstdeklaration ska vara inne.

Viktiga datum.

25 februari.
Sista dagen att skaffa digital brevlåda för att få deklarationen tidigare.

12 mars.
Om du fick ditt slutskattebesked i december och hade skatt att betala ska din inbetalning vara bokförd på Skatteverkets konto senast detta datum.

9 mars
Deklarationen skickas ut. Har du skaffat digital brevlåda före 27 februari skickas den ut digitalt innan detta datum. 

16 mars.
Nu kan du med e-legitimation deklarera.

30 mars.
Ska du senast ha deklarerat för att få återbäring redan i april.

7-9 april
Skatteverket betalar ut skatteåterbäring till dem som godkände deklarationen digitalt senast den 30 mars utan att göra ändringar eller tillägg.

15 april.
Ska alla fått hem deklarationen i sin brevlåda.

3 maj.
Sista dag att skicka in deklarationen.

Deklarationshjälp?

Det kan i många fall vara mycket tidskrävande att deklarera sina värdepappersaffärer. Att beräkna anskaffningsvärdet för varje värdepapper eller avgöra om det är genomsnitts- eller schablonmetoden som ska användas är inte alltid helt enkelt. Allt det här sköter vårt program Nordnet Deklaration åt dig.

Nordnet Deklaration kostar endast 99 kr per depå och år. För Private Banking- och Active Trader-kunder är deklarationsprogrammet kostnadsfritt.

Obs! Skrivbordsapplikationen fungerar ej för Mac eller Linux*
Använd programmet Nordnet Deklaration för PC om du handlat terminer eller optioner.

Nordnet deklaration - programmet för en enklare deklaration.

 • Dina affärer och transaktioner finns i programmet.
 • Du granskar och godkänner.
 • Din K4-blankett är ifylld och klar.

Svar på vanliga frågor:

Du deklarerar enklast med vårt deklarationsprogram Nordnet Deklaration. Det hjälper dig att ställa upp aktuella transaktioner och räkna ut eventuella vinster och förluster i en K4-blankett. Programmet hanterar både svenska och utländska värdepapper och K4-blanketten får du ut som en pdf-fil som du sedan kan printa och posta in till Skatteverket. Nordnet Deklaration (webbaserat) är gratis.

Nordnet Deklaration för PC kostar 99 kr per depå, och det behöver egentligen bara användas när man handlat med optioner eller teminer.

Observera att om du har flyttat in värdepapper har Nordnet inte dessa värden i systemen och du måste själv ta reda på dem. Sedan är det inga problem att lägga in dem i programmet.

Anskaffningsvärdet (eller omkostnadsbeloppet som det också kallas) är det belopp du köpte dina aktier för, inklusive courtage. Genom att veta hur mycket du köpte dina aktier för, och hur mycket du sedan sålde dem för, kan du räkna ut om du gjorde en vinst eller förlust på affären. Anskaffningsvärdet för dina aktier kan du räkna ut genom dina transaktioner och notor under fliken "Mina Sidor".

Använd schablonmetoden om du inte hittar ditt anskaffningsvärde. För mer information om schablonmetoden, se nedan.

Du kan också använda dig av portföljrapporten för att enkelt se vad du har köpt en aktie för. Gå in på ”Min Depå” och sedan ”Portföljrapport”. Där kan du välja en specifik dag, och se precis vilka aktier du ägde den dagen. Där står också din anskaffningskurs (ansk.kurs), vilket är kursen du köpte aktierna till. Om du tittar i portföljrapporten på dagen innan du sålde en aktie så står alltså anskaffningskursen där.

Det här förutsätter att aktierna är köpta hos Nordnet. Har du flyttat in aktier från en annan bank måste du söka anskaffningsvärdet hos den andra banken.

Ja. I en aktie- och fonddepå kan du kvitta vinster och förluster mot varandra och endast betala skatt för nettovinsten. Denna räknas automatiskt ut av Skatteverket när du har skickat in din K4-blankett.

Nordnet Deklaration hjälper dig att sammanställa alla dina transaktioner i en K4-blankett.

Nej, för fonder räknar Nordnet ut en vinst eller förlust och rapporterar denna till Skatteverket. Som kund behöver du därför inte räkna ut något själv.

Deklarera splitt med inlösen.

Deklarera börsintroduktioner.

Deklarera avknoppningar.

Deklarera Kinnevik 2019.

Skatteregler för aktie- och fonddepå.

I en aktie- och fonddepå skattar du 30 procent på din nettovinst. Detta innebär att du kan kvitta vinster mot förluster som du gjort i marknadsnoterade värdepapperunder under året. Alla vinster och förluster som gjorts under år 2020 ska redovisas i en K4-blankett som skickas till Skatteverket i samband med inkomstdeklaration senast 3 maj 2021.

Nordnet skickar värdet på alla försäljningar som du gjort under år 2020 till Skatteverket och dessa kommer förtryckta på din deklarationssedel. Du måste själv redovisa vad anskaffningsvärdet var för alla dessa försäljningar för att kunna ta fram eventuell vinst eller förlust. Detta redovisar du i K4-blanketten.

Fondaffärer behöver du inte ta upp i din K4-blankett. För dessa skickar Nordnet både köp- och försäljningsvärden till Skatteverket och de kommer sedan förtryckta på din deklarationssedel.

För mer information, se Skatteverkets hemsida eller kontakta dem på telefonnummer 0771–567 567.

Vill du slippa K4-blanketten nästa år?

Här hittar du dina anskaffningsvärden.

Räkna ut vinster och förluster själv
Alla transaktioner du har gjort hos Nordnet hittar du under fliken "Min Sidor" följt av Transaktioner och notor. Här hittar du bland annat anskaffningsvärdet för dina aktier.

Du kan också använda dig av portföljrapporten för att enkelt se vad du har köpt en aktie för, då du kan se hur ditt konto såg ut på en specifik dag. Gå in på ”Mina Sidor” och sen ”Portföljrapport”. Där kan du välja en specifik dag, och se precis vilka aktier du ägde på den dagen. Där står också din anskaffningskurs (ansk.kurs), vilket är kursen du köpte aktierna till. Om du tittar i portföljrapporten på dagen innan du sålde en aktie så står alltså anskaffningskursen där.

Om ett bolag har gjort olika företagshändelser (uppköp, utdelade värdepapper, nyemissioner etc) kan du hitta information om hur du ska räkna fram anskaffningsvärdet på Skatteverkets hemsida. Där söker du bara fram bolaget i sökrutan och ser vilka rekommendationer som är satta.

Om du inte kan hitta ditt anskaffningsvärde kan du alltid använda dig av schablonmetoden.

Försäljningspriset - kommer förtryckt.

Eftersom Nordnet har redovisat alla försäljningar till Skatteverket kommer alla försäljningsvärden förtryckta på deklarationsblanketten som skickas hem.

Vilka värden har Nordnet skickat till Skatteverket?
I ditt årsbesked markerar Nordnet alla de värden vi skickat till Skatteverket med en asterisk (*). Årsbeskedet för en aktie- och fonddepå för 2020 hittar du i inloggat läge under fliken "Mina Sidor" följt av Årsbesked. Så länge du har kvar din depå kommer det alltid att ligga sparat där men om du vill spara ner eller skriva ut det själv finns möjlighet till det. Du kan också få årsbeskedet hemskickat med vanlig post för 199 kr om så önskas.

Flytt av värdepapper till investeringssparkonto.

Om du har flyttat värdepapper från din aktie- och fonddepå till ditt investeringssparkonto kommer dessa värdepapper att beskattas som om de hade sålts av med försäljningskurs som var vid flyttillfället. Dina värdepapper säljs inte faktiskt av (inget courtage utgår), men skattemässigt ses det som en försäljning och en kontrolluppgift skickas till Skatteverket.

Du måste alltså deklarera dessa värdepapper som en försäljning.

Schablonmetoden.

Har du svårt att hitta anskaffningsvärdet för en affär?
Du har alltid rätt att använda dig av schablonmetoden när du deklarerar. Den innebär att du anger en vinst på
80 % och då deklarerar ett anskaffningsvärde som är 20 % av försäljningsvärdet.

Antag att du gjort en försäljning på ett antal aktier till ett värde av 12 000 kr.

Schablonmetoden ger ett anskaffningsvärde på 20 % x 12 000 = 2 400 kr vilket ger en vinst på 9 600 (12 000-2 400). Det ger dig en skatt på 2 880 kronor (30 %*9 600).

Det här får du göra oavsett om du vet inköpskostnaden eller inte. Det lönar sig om värdepappret har ökat i värde med mer än 400%.

Deklarera fonder – Så fungerar fondskatten.

1 januari 2012 infördes en schablonskatt på innehav av fondandelar för privatpersoner och juridiska personer. Fondskatten belastas enbart fonder på din aktie- och fonddepå, då schablonbeskattade sparformer undantas. I praktiken innebär det att du varje år ska betala en skatt motsvarande 0,12 % av värdet på ditt fondinnehav vid ingången av respektive år. Din schablonintäkt (fondinnehavet i början av året multiplicerat med 0,4 %) är förtryckt på deklarationen och beskattas med 30 %. Du betalar skatten i samband med deklarationen.

Grunden för beräkningen av den nya skatten utgörs av värdet på ditt fondinnehav vid årets ingång.

Innehav 1:a januari: 100 000 kr

Av det värdet ska 0,4 % tas upp som schablonintäkt i deklarationen.

Schablonintäkt: 100 000 kr x 0,4 % = 400 kr

På schablonintäkten är skatten 30 %.

Skatt: 400 kr x 30 % = 120 kr

I praktiken 100 000 kr x 0,12 % = 120 kr

Det innebär att för beskattningsåret 2020 kommer underlaget vara värdet den 1 januari 2020. Schablonintäkten redovisas på en kontrolluppgift och intäkten ska tas upp i den inkomstdeklaration som lämnas i maj 2021.

Undantag:
Den schablonintäkt som understiger 200 kr kommer inte att beskattas. Det innebär att majoriteten av fondsparande barn varken kommer att bli skyldiga att deklarera eller betala skatt för någon schablonintäkt.

De fondsparare vars schablonintäkt överstiger 200 kr men som inte deklarerar idag får enbart ett besked om slutgiltig skatt. Dessa fondsparare behöver således inte upprätta en deklaration enbart på grund av schablonintäkten.

Nordnet Deklaration - programmet för en enklare deklaration.

Deklarationshjälp? Så fungerar Nordnet Deklaration.

Nordnet Deklaration kostar endast 99 kr per depå och år. För Private Banking- och Active Trader-kunder är deklarationsprogrammet kostnadsfritt. När du laddat ner programmet hämtas automatiskt de transaktioner du gjort på din Nordnetdepå in i programmet. Du slipper alltså själv skriva in alla dina transaktioner.

Programmet hanterar både svenska och utländska aktier, fonder, optioner, terminer och warranter. Vissa transaktioner måste du själv komplettera eller justera för att deklarationen ska bli korrekt, du hittar de vanligaste kompletteringarna nedan.

Har du gjort affärer hos en annan bank är det även möjligt att komplettera med dem.

När du granskat dina affärer godkänner du och programmet hjälper dig att räkna fram vilka vinster och förluster du gjort under året. Du får även fram en färdig ifylld K4-blankett. Bara att skriva ut och lämna in till Skatteverket.

I samband med deklaration, måste hänsyn tas till de bolag som har genomgått ett splitförfarande med inlösenaktier eller utdelning av aktier i dotterbolag. Detta gäller även om moderaktien inte har sålts, då själva inlösenaktien måste redovisas som en köp-/respektive säljtransaktion. Samt även för fördelning av anskaffningsutgift vid utbyte mot aktier.

Köpet ska tas upp till en viss procentandel av moderaktien, baserat på Skatteverkets rekommendationer. Försäljningen tas upp till inlösenpriset vid automatisk inlösen. Information om hur du deklarerar dessa transaktioner finner du i Nordnet Deklarations hjälpavsnitt.

De vanligaste kompletteringarna är:

 • Nytecknade aktier via nyemission
 • Aktier erhållna via split
 • Inlösenrätter
 • Inlösenaktier
 • Namnbyte på aktier och fonder
 • Optionslösen och förfall av optioner, terminer och warranter
 • Uppköp
 • Konkurs
 • Ägarspridning
 • Saknade ingående balanser

På Skatteverkets hemsida hittar du aktiehistorik om historiska händelser t.ex. emissiooner, splittar, inlösen etc.

Fondaffärer behöver inte deklareras

Fondaffärer behövs inte tas med i deklarationsprogrammet, då rapporteringen går direkt till Skatteverket. Du kan således välja att exkludera fondtransaktioner efter du loggar in på programmet första gången. Du behöver dock deklarera för börshandlade fonder (ETF:er), exempelvis Xact Bull och Xact Bear.

Nordnet Deklaration kostar endast 99 kr

Avgiften för Nordnet Deklaration dras från din depå först efter att du laddat ner programmet och loggat in med användarnamn och lösenord (samma som till din depå).

När du laddat hem deklarationsprogrammet kan du logga in i programmet från olika depåer. Observera att varje depå som du loggar in i på deklarationsprogrammet belastas med avgiften 99 kr per år. För Private Banking- och Active Trader-kunder är deklarationsprogrammet kostnadsfritt.

Anskaffningsvärdet (eller omkostnadsbeloppet som det också kallas) är det belopp du köpte dina aktier för, inklusive courtage. Genom att veta hur mycket du köpte dina aktier för, och hur mycket du sedan sålde dem för, kan du räkna ut om du gjorde en vinst eller förlust på affären. Anskaffningsvärdet för dina aktier kan du räkna ut genom dina transaktioner och notor under fliken "Mina Sidor".

Använd schablonmetoden om du inte hittar ditt anskaffningsvärde. För mer information om schablonmetoden, se nedan.

Du kan också använda dig av portföljrapporten för att enkelt se vad du har köpt en aktie för. Gå in på ”Min Depå” och sedan ”Portföljrapport”. Där kan du välja en specifik dag, och se precis vilka aktier du ägde den dagen. Där står också din anskaffningskurs (ansk.kurs), vilket är kursen du köpte aktierna till. Om du tittar i portföljrapporten på dagen innan du sålde en aktie så står alltså anskaffningskursen där.

Det här förutsätter att aktierna är köpta hos Nordnet. Har du flyttat in aktier från en annan bank måste du söka anskaffningsvärdet hos den andra banken.

Ja. I en aktie- och fonddepå kan du kvitta vinster och förluster mot varandra och endast betala skatt för nettovinsten. Denna räknas automatiskt ut av Skatteverket när du har skickat in din K4-blankett.

Nordnet Deklaration hjälper dig att sammanställa alla dina transaktioner i en K4-blankett.

Nej, för fonder räknar Nordnet ut en vinst eller förlust och rapporterar denna till Skatteverket. Som kund behöver du därför inte räkna ut något själv.

Om du inte lyckas installera Nordnets deklarationsprogram så beror det troligtvis på att du inte har behörighet att installera program på din dator. Så är ofta fallet om du försöker installera programmet på en jobbdator.
Det kan också bero på att ditt virusskydd stoppar installationen. I det fallet behöver du godkänna programmet att installeras.

Nordnet kan inte ge dig support i installationen av deklarationsprogrammet.

Deklarera investeringssparkonto (ISK).

Schablonintäkten räknas ut och kommer förtryckt på deklarationsblanketten.

I ett investeringssparkonto slipper du upprätta en K4-blankett då du skattar på kapitalet och inte på vinsten. Från och med 16 mars kan du snabbt och enkelt deklarera online genom att identifiera dig med e-legitimation.

Schablonintäkt - möjlig att kvitta.

Schablonintäkten på ditt investeringssparkonto kan du kvitta mot kapitalförluster och andra utgifter i inkomstslaget kapital. Vill du läsa mer om kvittning på investeringssparkontot hänvisar vi till Skatteverket.

Flytta värdepapper till investerings­­spar­konto.

Vid flytt av värdepapper från en aktie- och fonddepå till ett investeringssparkonto beskattas värdepapper som om det hade sålts till marknadsvärdet vid tidpunkten för flytten. Nordnet rapporterar denna transaktion till Skatteverket och du deklarerar transaktionen som en försäljning i din aktie- och fonddepå, på en K4 blankett i samband med deklarationen.

Investeringssparkontot är en schablonbeskattad sparform som innebär att du skattar en viss procent varje år på kontots kapitalunderlag (ett genomsnitt av ingående värdet i varje kvartal samt alla insättningar, både kontanter och värdepapper, som skett under året). Schablonintäkten kommer förtryckt i din inkomstdeklaration och beskattas i inkomstslaget kapital.

För 2020 var avkastningsskatten 0,375 %.

För år 2021 är avkastningsskatten 0,375 %.

För mer information, se Skatteverkets hemsida eller kontakta dem på telefonnummer 0771–567 567.

Deklarera kapitalförsäkring (KF).

Skatteregler för en kapitalförsäkring.

Kapitalförsäkringen är en schablonbeskattad sparform, vilket innebär att du inte betalar skatt på vinster och du kan inte heller dra av för förluster. Istället betalar du årligen en avkastningsskatt, baserat på ditt innehav, som automatiskt dras från din kapitalförsäkring i slutet av varje kvartal. Skatten beräknas på ditt kapitalunderlag som består av värdet av dina tillgångar i början av året och samtliga insättningar under året.

För 2020 var avkastningsskatten 0,375 % av kapitalunderlaget. Skatten drogs från din kapitalförsäkring sista dagen i varje kvartal.

För 2021 är avkastningsskatten 0,375 %. Beloppet som du ska skatta står i din depåöversikt en månad innan det ska dras.

Hur beskattas min kapitalförsäkring?

Skatten dras från din kapitalförsäkring sista dagen i varje kvartal. Beloppet som du ska skatta står i din depåöversikt en månad innan det ska dras. Om du har gjort uttag under året, har du i samband med uttag redan betalat av en del av din avkastningsskatt. Har du ytterligare funderingar? Läs våra vanliga frågor och svar om kapitalförsäkring eller kontakta vår kundservice.

Du behöver inte deklarera.

Eftersom din kapitalförsäkring rent formellt ägs av Nordnet Pensionsförsäkring så ser vi till att skatten betalas in till Skatteverket. Skatten dras automatiskt från din kapitalförsäkring sista dagen i varje kvartal och det enda du behöver tänka på är att ha pengar på kontot den dagen.

Din avkastningsskatt baseras på följande;

• Kapitalförsäkringens värde vid ingången av året.

• Dina insättningar under året (insättningar under andra halvan av året tas bara upp till halva värdet).

Summan av ovanstående utgör ditt kapitalunderlag. Kapitalunderlaget beskattas med statslåneräntan per den 30 november föregående år + 0,75 procentenheter. Därtill har ett golv på 1,25 % för de fall då statslåneräntan + 0,75 procentenheter understiger 1,25 % införts. Det framräknade beloppet beskattas med 30 %. Skatten för 2020 var därmed 0,375 %.

Tänk på att.

En investering i värdepapper både kan öka och minska i värde. Risken finns att du inte får tillbaka hela det investerade beloppet.