Information & Råd

Dina pengar är säkra hos Nordnet

Dina sparpengar är trygga hos oss. Vi följer alltid utvecklingen mycket noga för att vara i framkant med lösningar som gör det säkert att handla med värdepapper via Internet. Om du inte får svar på alla dina frågor är du välkommen att kontakta Nordnets kundservice.

Kapitalförsäkring, Privatpension, Kapitalpension
& Tjänstepension

Försäkringstagare har ett mycket starkt skydd om Nordnet Pensionsförsäkring AB ("Nordnet Pension") skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning.

Förmånsrätt

Försäkringstagare har ett skydd, vid utmätning eller konkurs hos försäkringsbolaget som i många fall är långt bättre än vad den beloppsbegränsade insättningsgarantin respektive investerarskyddet kan erbjuda.

  • Försäkringstagare har en så kallad förmånsrätt vid utmätning och konkurs
  • Förmånsrätten är inte beloppsbegränsad så som insättningsgarantin och investerarskyddet är

Den som har tecknat en försäkring i Nordnet Pension får enligt förmånsrättslagen automatiskt en förmånsrätt som gäller om utmätning skulle ske hos Nordnet Pension eller om Nordnet Pension skulle gå i konkurs.

Förmånsrätten omfattar de tillgångar som antecknats i ett så kallad skuldtäckningsregister. Nordnet Pension är skyldig att se till att värdet av tillgångarna i skuldtäckningsregistret alltid motsvarar de skyldigheter som kan förväntas uppkomma enligt försäkringsavtal som Nordnet Pension ingått.

Vid utmätning eller konkurs ger förmånsrätten rätt till betalning före alla oprioriterade borgenärer som inte har säkerhet för sina fordringar, och i praktiken innebär förmånsrätten att försäkringstagarna tillgodoses först.

Genom förmånsrätten får därför försäkringstagaren en mycket stark ställning om Nordnet Pension skulle gå i konkurs eller bli föremål för utmätning.

Ovanstående gäller inte IPS eftersom det inte är en försäkringsdepå.

Finansinspektionen

Finansinspektionen utövar löpande tillsyn av att Nordnet Pension följer de regler som gäller för skuldtäckningsregistret och vidtar åtgärder om de anser att skuldtäckningsregistret inte sköts på rätt sätt.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.