Hoppa till huvudinnehållet

Maxa ditt sparande,
helt utan avgifter.

Nyhet! 0 kr i courtage och fondavgifter.

Ge ditt sparande en flygande start. Vi bjuder på courtaget och återbetalar alla dina fondavgifter upp till att du nått 50 000 kr i samlat kapital.

Gäller handel på Stockholmsbörsen och alla fondavgifter tills du nått 50 000 kronor i samlat sparande hos oss. Max 500 affärer under 12 månader. Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar.

Nykund-Zero-Section_002-big.png

Hitta ett sparande som passar dig.

Upptäck tjänsterna som hjälper dig på vägen. Gör det enkelt för dig eller bli inspirerad och bygg din egen portfölj.

Fondinspiration-image.jpg

Fondinspiration.

Hitta fonderna med lägst avgifter, som främjar hållbarhet eller de fonder som presterat bäst.

NordnetOne-image.jpg

Nordnet One.

Med Nordnet One får du ett komplett sparande i en och samma fond. Välj mellan tre risknivåer baserat på din sparhorisont.

Manadsspara-image.jpg

Månadsspara.

Kom igång med ett månadssparande. Bygg din egen skräddarsydda portfölj eller låt oss hjälpa dig på vägen.

Aktieinspiration

Aktieinspiration.

Hitta nya investeringar filtrerat på olika teman. Gaming, e-handel eller miljonärernas favoriter. Vad intresserad dig?

Uppskattat sparande med våra indexfonder.

Allt fler väljer att spara i våra indexfonder. Och det är inte så konstigt; historisk utveckling, hög rating och låga avgifter talar för sig självt.

Indexfond Sverige
Årlig avgift
0,00%
1 år
+9,33%
Risk
Fonden är en indexfond med inriktning på den svenska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OMX Stockholm Benchmark ESG Responsible Index (OMXSBESG) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier. Fonden ska placera i sådana instrument som ingår i OMXSBESG. Fonden kan också investera i sådana instrument som nära följer OMXSBESG eller del av detta index.
Indexfond Danmark
Årlig avgift
0,20%
1 år
+7,78%
Risk
Fonden är en indexfond med inriktning på den danska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Copenhagen 25 ESG Responsible Index (OMXC25ESG) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier. Fonden ska placera i sådana instrument som ingår i OMXC25ESG Index. Fonden kan också investera i sådana instrument som nära följer OMXC25ESG eller en del av detta index.
Indexfond Norge
Årlig avgift
0,00%
1 år
−1,87%
Risk
Fonden är en aktieindexfond med inriktning på den norska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen hos aktieindexet OBX-index och därmed även återspegla den avkastning som indexet genererar.
Indexfond Finland
Årlig avgift
0,00%
1 år
−2,96%
Risk
Fonden är en indexfond med inriktning på den finska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Helsinki 25 ESG Responsible Index (OMXH25ESG) som endast innefattar bolag som uppfyller särskilda hållbarhetskriterier. Fonden ska placera i sådana instrument som ingår i OMXH25ESG. Fonden kan också investera i sådana instrument, som nära följer OMXH25ESG Index eller en del av detta index.
Nordnet Indexfond Tillväxt
Årlig avgift
0,40%
1 år
−0,62%
Risk
Fonden strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i US-Dollar för MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (”indexet”) med avdrag för avgifter och kostnader. Indexet är MSCI Emerging Markets ESG Leaders Index (Bloomberg-kortnamn: M1EFESR). Det är ett aktieindex som är representativt för marknaderna med stora och medelstora bolag i tillväxtländer. Det omfattar företag som ingår i MSCI Emerging Markets Index som har höga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade betyg (”ESG”) i förhållande till sina sektorsgrupper. Risken för valutarörelser mellan indexets valuta och valutan för varje klass säkras inte. Fonden förvaltas gemensamt av Nordnet Bank AB och J.P. Morgan Mansart Management Limited.
Nordnet Indexfond Europa
Årlig avgift
0,20%
1 år
+13,49%
Risk
Fonden strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i Euro för MSCI Europe ESG Leaders Index (”indexet”) med avdrag för avgifter och kostnader. Indexet är MSCI Europe ESG Leaders Index (Bloomberg-kortnamn: NEUSIU). Det är ett aktieindex som är representativt för marknaderna med stora och medelstora bolag i 15 utvecklade europeiska länder. Det omfattar företag som ingår i MSCI Europe Index som har höga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade betyg (”ESG”) i förhållande till sina sektorsgrupper. Risken för valutarörelser mellan indexets valuta och valutan för varje klass säkras inte. Fonden förvaltas gemensamt av Nordnet Bank AB och J.P. Morgan Mansart Management Limited.
Nordnet Indexfond Global
Årlig avgift
0,20%
1 år
+16,48%
Risk
Fonden strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i US-Dollar för MSCI World ESG Leaders Index (”indexet”) med avdrag för avgifter och kostnader. Indexet är MSCI World ESG Leaders Index (Bloomberg-kortnamn: NGSINU). Det är ett aktieindex som är representativt för marknaderna med stora och medelstora bolag i 23 utvecklade länder. Det omfattar företag som ingår i MSCI World Index som har höga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade betyg (”ESG”) i förhållande till sina sektorsgrupper. Risken för valutarörelser mellan indexets valuta och valutan för varje klass säkras inte. Fonden förvaltas gemensamt av Nordnet Bank AB och J.P. Morgan Mansart Management Limited.
Nordnet Indexfond USA
Årlig avgift
0,20%
1 år
+18,64%
Risk
Fonden strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i US-Dollar för S&P 500 ESG Index (”indexet”) med avdrag för avgifter och kostnader. Indexet är S&P 500 ESG Index (Bloomberg-kortnamn: SPXESUN). Det är ett aktieindex som är representativt för ledande värdepapper som handlas i USA. Det omfattar företag som ingår i S&P 500 som har höga miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade betyg (”ESG”) i förhållande till sina sektorsgrupper. Risken för valutarörelser mellan indexets valuta och valutan för varje klass säkras inte. Fonden förvaltas gemensamt av Nordnet Bank AB och J.P. Morgan Mansart Management Limited.
Nordnet Global Index 125
Årlig avgift
0,40%
1 år
-
Risk
Fonden strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i US-dollar för MSCI World ESG Leaders Leveraged 1.25x Select Index (Bloomberg Ticker: MXWOELNU), (”indexet”) med avdrag för avgifter och kostnader. Indexet är ett hävstångsförstärkt index. Den procentuellaförändringen i indexets nivå per månad är avsedd att återspegla 1,25 gånger den månatliga procentuella förändringen i nivån för MSCI World ESG LeadersIndex (det ”underliggande indexet”) minus kostnaden för att på ett nominellt sätt låna ytterligare kapital för att investera i den underliggande indexportföljen, för att skapa en hävstångsförstärkt exponering (finansieringskostnaden). MSCI World ESG Leaders Index är ett aktieindex som är representativt för stora ochmedelstora företag i 23 industriländer. Risken för valutarörelser mellan indexets valuta och valutan för varje klass säkras inte. Fonden förvaltas gemensamt av Nordnet Fonder AB och J.P. Morgan Mansart Management Limited.
Nordnet Indexfond Teknologi
Årlig avgift
0,40%
1 år
+38,56%
Risk
Fonden strävar efter att följa den totala nettoavkastningen i US-dollar för MSCI World Information Technology Index (”indexet”) med avdrag för avgifter och kostnader. MSCI World Information Technology Index (Bloomberg-ticker: NDWUIT) är ett aktieindex som omfattar företag som ingår i MSCI World Index och som ligger inom informationsteknologisektorn Global Industry Classification Standard (GICS). MSCI World är representativt för marknaderna med stora och medelstora bolag i 23 utvecklade länder. Risken för valutarörelser mellan indexets valuta och valutan för varje klass säkras inte. Fonden förvaltas gemensamt av Nordnet Bank AB och J.P. Morgan Mansart Management Limited.

Bra att veta om risker och avkastning.

Vi vill bara påminna om att börsen ger och tar. Även om sparande i aktier och fonder gett historiskt god avkastning över tid finns inga garantier för framtida avkastning. Det finns risk att du inte får tillbaka de pengar du investerat.

Vanliga frågor och svar.