Blanketter

Fyll i och skriv ut blanketter nedan. Bifoga en kopia av din id-handling när du skickar in det signerade avtalet till oss.
Glöm inte underskrift där det behövs!
Skickas portofritt till: Frisvar
Nordnet Bank AB, 20538370, 110 30 Stockholm

Blanketter och villkor

Här finner du allmänna försäkringsvillkor samt blankett för ändring av återbetalningsskydd och förmånstagare på befintlig depå.

Önskar du ge annan person rätt att förvalta över din depå via egen inloggning kan du skicka in blanketten Förvaltarfullmakt för försäkringsdepå.

Kundidentifiering

Här finner du blanketter för de fall då särskild identifiering eller kundkännedom behövs i samband med din ansökan.

Villkor för handel på depå

Här finner du allmänna villkor för depå samt handel.

Blanketter och villkor för Kapitalpension

Här finner du blankett för ändring av utbetalningsplan från din kapitalpension.

Belåning

För att ansöka om belåning/pantsättning av din Kapitalförsäkring fyller du i och skriver ut blanketten Ansökan om Kreditkonto och Underrättelse om pantsättning av Kapitalförsäkring, signera och skicka dessa till oss per post.

Blanketter och villkor för Kapitalförsäkring

Här finner du blanketter för att öppna Kapitalförsäkring, samt avsluta befintlig försäkring.

Blanketter och villkor för Privatpension

Här finner du blanketter och villkor för Privat Pensionsförsäkring.
Läs gärna mer om privat pensionssparande.

Blanketter för flytt av pension

Här finner du blanketter för flytt av pensionsförsäkring. Glöm inte att även bifoga en ansökan om ny försäkring dit kapitalet ska flyttas.

Med vår Informationsfullmakt kan du enkelt ta reda på vilka försäkringar du kan flytta.

För att flytta in en pensionsförsäkring tas kontakt med våra försäkringsförmedlare.

Blanketter och villkor för Nordnet Företagsägd Kapitalförsäkring

Här finner du blanketter för att öppna Företagsägd Kapitalförsäkring, ansöka om värdepappersbelåning samt pantsätta kapitalförsäkringen till förmån för den anställde.

För att ansöka om belåning/pantsättning av kapitalförsäkringen, fyll i och skicka oss blanketterna Ansökan om kreditkonto samt Underrättelse om pantsättning av kapitalförsäkring.

Är du juridisk person eller bosatt utomlands vill vi att du skickar in en Borgens­förbindelse.

Shareville

Nedan finns gällande villkor för sociala depåer på Shareville.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.