Blanketter

Fyll i och skriv ut blanketter nedan. Bifoga en kopia av din id-handling när du skickar in det signerade avtalet till oss.
Glöm inte underskrift där det behövs!
Skickas portofritt till: Frisvar
Nordnet Bank AB, 20538370, 110 30 Stockholm

Blanketter och villkor

Här finner du allmänna försäkringsvillkor samt blankett för ändring av återbetalningsskydd och förmånstagare på befintlig depå.

Önskar du ge annan person rätt att förvalta över din depå via egen inloggning kan du skicka in blanketten Förvaltarfullmakt för försäkringsdepå.

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.