Nyckeltal för ProfilGruppen AB ser. B (PROF B)

11:59:59
PROF B 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 96,00 95,80 96,00 96,00 94,00 0,00 0,00 647 61 253 SEK 11:29 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2018 * 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 1 618 3001 382 8001 132 000980 200808 600
Rörelsekostnader + avskrivningar -1 504 600-1 278 900-1 062 900-957 300-801 500
Rörelseresultat efter avskrivningar 113 700103 90069 10022 9007 100
Årets resultat efter skatt 83 50073 00051 10013 8004 000
Resultat per aktie 11,299,876,911,870,54
Antal aktier 7 398 7757 398 7757 399 0007 398 7757 399 000
 
Balansräkning (kSEK) 2018 * 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 394 600306 500279 700264 200220 700
Omsättningstillgångar 523 700435 600327 200275 500257 900
Summa tillgångar
Eget kapital 361 400312 500262 800220 200200 300
Skulder 556 900429 600344 100319 500278 300
Summa eget kapital och skulder 918 300742 100606 900539 700478 600
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
ProfilGruppen AB ser. B

Nasdaq Stockholm AB

Material

Vinst/Eget kapital

.23
.13
.08

P/E

11.72
17.37
12.79

P/S

.44
1.82
.9

P/B

1.97
2.22
1.04

Direktavkastning

5.21
3.29
3.42

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.