Nyckeltal för Rockwool International A A/S (ROCK A)

05:31:54
ROCK A 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 1 225 1 220 1 230 1 235 1 215 5,00 0,41 517 633 885 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 19 945 58617 675 62716 368 45516 475 78916 233 283
Rörelsekostnader + avskrivningar -17 399 182-15 758 329-14 663 067-15 469 138-15 031 645
Rörelseresultat efter avskrivningar 2 546 4041 917 2981 705 3881 006 6511 201 638
Årets resultat efter skatt 1 978 8771 589 6821 237 038676 821838 318
Resultat per aktie 90,0572,3430,80
Antal aktier 21 974 92321 974 92321 974 92321 974 923
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 10 962 23210 299 80010 471 70710 792 57810 655 418
Omsättningstillgångar 7 191 1645 813 6944 391 3374 167 6384 010 672
Summa tillgångar 18 153 39616 113 49414 863 04414 960 21614 666 090
Eget kapital 14 016 42312 542 48011 389 82210 200 8269 674 155
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Rockwool International A A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.14
.08
.11

P/E

12.92
40.38
15.3

P/S

1.34
1.09
.98

P/B

1.92
3.09
1.75

Direktavkastning

2.45
2.05
1.37

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.