Nyckeltal för Rias B A/S (RIAS B)

13:17:23
RIAS B 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,0000 432 440 0,0000 0,0000 0,00 0,00 0 0 DKK 09:15 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 275 000264 400266 200265 800279 400
Rörelsekostnader + avskrivningar -265 900-256 200-257 900-259 900-269 700
Rörelseresultat efter avskrivningar 9 1008 2008 3005 9009 700
Årets resultat efter skatt 6 7006 2006 2004 3007 200
Resultat per aktie 32,5830,1518,64
Antal aktier 205 630205 630230 630230 630
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 98 50097 800100 30099 500102 600
Omsättningstillgångar 110 100108 500108 300101 500103 000
Summa tillgångar 208 600206 400208 600200 900205 600
Eget kapital 166 200164 100160 400160 700
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Rias B A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Industrivaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.04
.08
.11

P/E

12
41.08
15.59

P/S

.32
1.11
1

P/B

.53
3.15
1.79

Direktavkastning

5.87
2.01
1.35

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.