Nyckeltal för Brøndbyernes IF Fodbold A/S (BIF)

20:16:12
BIF 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,646 0,646 0,664 0,666 0,633 -0,02 -3,00 171 626 111 610 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 185 700147 000134 600135 800125 700
Rörelsekostnader + avskrivningar -174 500-171 600-158 100-152 300-263 100
Rörelseresultat efter avskrivningar 11 200-24 600-23 500-16 500-137 400
Årets resultat efter skatt 10 400-24 800-31 900-17 000-153 800
Resultat per aktie 0,03-0,08-0,14
Antal aktier 312 225 190312 225 190123 855 803123 855 803
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 221 100168 200131 300139 800140 400
Omsättningstillgångar 37 90020 30051 30044 90057 600
Summa tillgångar 259 000188 500182 600184 700198 000
Eget kapital 139 000128 600129 80065 000
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Sällanköpsvaror och tjänster

Vinst/Eget kapital

.07
.08
.01

P/E

-9.51
41.2
280.84

P/S

1.13
1.12
.78

P/B

1.48
3.16
1.64

Direktavkastning

0
2
2.02

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.