Nyckeltal för Jeudan A/S (JDAN)

15:03:53
JDAN 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 1 150 1 130 1 150 1 150 1 125 25,00 2,22 679 768 505 DKK 14:29 15 min. fördröjning

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 1 583 0001 333 5001 237 0001 208 3001 153 000
Rörelsekostnader + avskrivningar -749 000-565 700-513 100-498 800-512 800
Rörelseresultat efter avskrivningar 834 000767 800723 900709 500640 200
Årets resultat efter skatt 596 900741 200818 600818 600-186 200
Resultat per aktie 53,8466,8673,84
Antal aktier 11 086 44511 086 44511 086 44511 086 445
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 24 062 70023 443 50021 033 80020 146 10018 963 500
Omsättningstillgångar 200 400149 400131 300159 400107 800
Summa tillgångar 24 263 10023 593 00021 165 00020 305 50019 071 300
Eget kapital 6 707 4006 243 5005 193 3004 370 300
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Jeudan A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

.09
.08
.09

P/E

16.54
41.51
7.37

P/S

7.88
1.12
56.41

P/B

1.86
3.18
.64

Direktavkastning

1.07
1.99
6.14

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.