Nyckeltal för Tryg A/S (TRYG)

02:46:20
TRYG 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 201,20 201,20 201,20 201,40 194,90 5,50 2,81 468 104 93 332 468 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt 1 731 0002 517 0002 471 0001 981 0002 557 000
Resultat per aktie 5,748,338,756,84
Antal aktier 301 743 000302 147 991282 541 204289 559 550298 477 580
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Summa tillgångar
Eget kapital 11 334 00012 616 0001 413 0009 831 0001 533 000
Skulder 45 211 00038 751 00048 448 00041 450 00050 691 000
Summa eget kapital och skulder 56 545 00051 367 00049 861 00051 281 00052 224 000
Tryg A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

1.15
.08
.09

P/E

25.99
40.88
7.41

P/S

0
1.11
56.71

P/B

39.06
3.13
.65

Direktavkastning

3.47
2.01
6.11

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.