Nyckeltal för Industrivärden, AB ser. A (INDU A)

20:16:31
INDU A 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 226,60 226,60 226,60 227,80 222,00 4,40 1,98 316 646 71 538 564 SEK 18:00 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2018 * 2017 2016 2015 2014 *
Rörelseintäkter
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar -8 311 00015 632 00016 653 0003 361 0005 643 000
Årets resultat efter skatt -8 330 00015 555 00016 451 0003 104 0005 265 000
Resultat per aktie -19,1435,7438,057,1812,18
Antal aktier 435 209 877435 209 877432 341 271432 341 271432 341 271
 
Balansräkning (kSEK) 2018 * 2017 2016 2015 2014 *
Anläggningstillgångar 92 181 000107 301 00094 464 00082 301 00083 437 000
Omsättningstillgångar 1 059 0001 059 0001 160 000236 000622 000
Summa tillgångar
Eget kapital 85 142 00095 880 00082 129 00067 850 00067 406 000
Skulder 8 098 00012 480 00013 495 00014 687 00016 653 000
Summa eget kapital och skulder 93 240 000108 360 00095 624 00082 537 00084 059 000
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Industrivärden, AB ser. A

Nasdaq Stockholm AB

Finans och fastighet

Vinst/Eget kapital

-.1
.13
.07

P/E

9.3
17.37
16.59

P/S

0
1.82
6.71

P/B

1.14
2.22
1.21

Direktavkastning

2.59
3.29
4.34

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.