Nyckeltal för Strategic Investments A/S (STRINV)

19:49:50
STRINV 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Copenhagen A/S 0,995 0,990 1,02 0,995 0,995 -0,03 -2,45 3 018 3 003 DKK 17:20 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Rörelseintäkter 49 10046 100
Rörelsekostnader + avskrivningar
Rörelseresultat efter avskrivningar
Årets resultat efter skatt -46 00020 50040 90040 90010 400
Resultat per aktie -0,130,060,15
Antal aktier 348 000 000348 000 000280 000 000280 000 000
 
Balansräkning (kDKK) 2018 2017 2016 2015 2014
Anläggningstillgångar 119 700115 30052 90084 70081 600
Omsättningstillgångar 184 900274 800235 800140 200104 800
Summa tillgångar 304 600390 100288 700225 000186 400
Eget kapital 298 900351 700217 600
Skulder
Summa eget kapital och skulder
Strategic Investments A/S

Nasdaq Copenhagen A/S

Informationsteknik

Vinst/Eget kapital

-.15
.08
.07

P/E

-6
41.17
46.08

P/S

0
1.11
1.89

P/B

1.19
3.16
3.07

Direktavkastning

0
2
2.54

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.