Nyckeltal för Kambi Group Plc (KAMBI)

20:32:51
KAMBI 
  Marknad Senast Köp Sälj Högst Lägst +/- % Antal Omsatt Valuta Tid
KöpSälj Nasdaq Stockholm AB 131,00 131,00 131,00 132,80 129,50 1,00 0,77 207 535 27 202 184 SEK 18:00 Stängningskurs

flerårsöversikt

Resultaträkning (kSEK) 2017 *
Rörelseintäkter 611 331
Rörelsekostnader + avskrivningar -535 557
Rörelseresultat efter avskrivningar 75 774
Årets resultat efter skatt 58 133
Resultat per aktie 1,94
Antal aktier 30 015 197
 
Balansräkning (kSEK) 2017 *
Anläggningstillgångar 165 623
Omsättningstillgångar 481 542
Summa tillgångar
Eget kapital 456 228
Skulder 190 937
Summa eget kapital och skulder 647 165
* Dessa siffror kommer från en preliminär årsrapport.
Kambi Group Plc

Nasdaq Stockholm AB

GICS_5000

Vinst/Eget kapital

.17
.13
n/a

P/E

36.72
16.94
n/a

P/S

5
1.77
n/a

P/B

6.61
2.16
n/a

Direktavkastning

0
3.39
n/a

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.