Nyheter m m

Du måste vara inloggad

Du måste vara inloggad för att använda den här funktionen.
Är du redan kund? Logga in

Bli kund - inloggningsbild
Finwire Funds

Momentum Group AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 SEK
Köp Sälj Läs mer

Recipharm AB15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 SEK
Köp Sälj Läs mer

Bravida Holding AB15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Adrigo Small & Midcap L/S backade marginellt i februari, ser positivt på Momentum, Recipharm och Bravida

10:45 Hedgefonden Adrigo Small & Midcap L/S sjönk med 0,2 under februari, därmed har fonden tappat 3,9 procent sedan årets början. Det framgår av en månadsrapport. Fondens innehav i laxodlingsbolaget Leröy Seafood och Outotec, som tillverkar gruvutrustning, fanns bland positiva bidrag. Av de mindre innehaven utvecklades mjukvarutillverkaren Enea och transportbolaget Avance Gas positivt. Blankade innehav gav ett negativt resultatbidrag under månaden. I en kommentar till marknadens utveckling skriver förvaltarna att de mer konjunkturkänsliga bolagen i de flesta fall visar på fortsatt mycket god global efterfrågan. Innehavet i handelsbolaget Momentum lyfts fram efter att ha presenterat en stark rapport. I detta fall anser men att marginalförbättringar inom bolagets Tools-kedja snarare kan tillskrivas internt arbete snarare än en stark konjunkturbild. Vi ser goda möjligheter att bolaget når sitt lönsamhetsmål, en avkastning på rörelsekapitalet om 45 procent, inom några år, skriver förvaltarna. Ett annat bolag där man räknar med stark vinsttillväxt under kommande år är Recipharm som är verksamma inom läkemedelstillverkning. Bolaget har haft ett utmanande 2017, skriver förvaltarna, men man menar att en vändning är förestående. Bravida är ett annat bolag som förvaltarna ser positivt på. I detta fall tror man att vi att bolaget har goda förutsättningar för att kunna nå koncernmålet om en rörelsemarginal överstigande 7 procent. Jonathan Furelid jonathan.furelid@finwire.se Nyhetsbyrån Finwire © FWF
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.