Nyheter m m

Spotlight

Veteranpoolen B15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Veteranpoolen AB: Produktionsdata för september 2019

14:52 Veteranpoolen AB producerade ca 79 000 timmar under september 2019 att jämföras med ca 79 000 timmar under september 2018. Producerade timmar avser utförda och debiterbara uppdrag under perioden. Mats Claesson, VD Veteranpoolen AB Tel: 0300-77001 E-post: mats.claesson@veteranpoolen.se Richard Lindström, Ekonomiansvarig Veteranpoolen AB Tel: 0300-687787 E-post: richard.lindstrom@veteranpoolen.se Denna information är sådan information som Veteranpoolen AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/veteranpoolen-ab/r/produktionsdata-for-september-2019,c2900461 © ATORG

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.