Nyheter m m

Spotlight

C Security15 min. fördröjning

Förändring4.48% Senast0,28 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

C Security: Offentliggörande av Memorandum

10:05 Inför förestående nyemission i C Security Systems AB (C Security eller Bolaget) offentliggörs nu emissionsmemorandum (Memorandumet). Memorandumet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar kommer att finnas att tillgängliga på C Security (cpod.se), Spotlight Stock Market (spotlightstockmarket.com) och Mangold Fondkommission ABs (mangold.se) respektive hemsidor. Teckningssedlar finns tillgängliga på C Security och Mangold Fondkommission ABs respektive hemsidor. Villkor och tidsplan för företrädesemissionen Rätten att teckna tillkommer i första hand Bolagets aktieägare som för varje aktie erhåller en teckningsrätt. För varje aktie i C Security Systems som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskursen uppgår till 0,17 kr per aktie. Nyemissionen omfattar högst 22 702 644 aktier. Avstämningsdag för rätt att erhålla teckningsrätter är den 11 september 2019. Sista dag för handel med C Security-aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 9 september 2019. Aktien handlas exklusive rätt att erhålla teckningsrätter från och med den 10 september 2019. Teckningstiden är 13 september - 30 september 2019. Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market under perioden 13 september - 26 september 2019. Handel med BTA kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 13 september 2019 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. C Security Systems AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta VD Magnus Söderberg på telefon 08-5000 10 52 eller e-post: ir@c-pod.se Kort om C Security Systems AB C Security Systems utvecklar och säljer webbaserade larm-, övervaknings- och söksystem, som fungerar globalt och är framtaget för olika fordon. Produkterna säljs och marknadsförs under varumärket C-pod, främst avsedd för fritidsbåtar, samt C-pod Lite och C-pod ELite, avsedd för ett flertal olika fordonstyper. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/c-security/r/offentliggorande-av-memorandum,c2902175 https://mb.cision.com/Main/11642/2902175/1104626.pdf © ATORG

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.