Nyheter m m

GlobeNewswire

C WorldWide Danmark KL15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 DKK
Köp Sälj Läs mer
		

Investeringsforeningen C Worldwide: Fusion og nyt administrationsselskab

18:08 Der er truffet beslutning om at fusionere Investeringsforeningen C WorldWides investeringsforvaltningsselskab C WorldWide Fund Management A/S og dettes luxembourgske søsterselskab C WorldWide Fund Management S.A. med sidstnævnte selskab som det fortsættende selskab. Det skal hermed meddeles, at fusionen er endeligt vedtaget på de to selskabers generalforsamlinger. Det er hensigten, at Investeringsforeningen C WorldWide indgår en aftale med C WorldWide Fund Management S.A., der indebærer, atC WorldWide Fund Management S.A. gennem sin danske filial C WorldWide Fund Management, filial af C WorldWide Fund Management S.A., Luxembourg fremover vil varetage den daglige ledelse af Investeringsforeningen C WorldWide. Finanstilsynet har godkendt aftalen betinget af fusionens gennemførsel. Den nye aftale om delegation af den daglige ledelse vil skulle træde i kraft, når fusionen mellem C WorldWide Fund Management A/S og det luxembourgske søsterselskab C WorldWide Fund Management S.A. er registreret i det luxembourgske selskabsregister, hvorved fusionen får virkning. Med venlig hilsen Investeringsforeningen C WorldWide Morten Sterregaard-Feltsen Direktør © GlobeNewswire

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.