Nyheter m m

Cision

Skanska AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring0.96% Senast209,60 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Skanska: Valberedning utsedd inför Skanskas årsstämma 2020

13:00 Valberedningens ledamöter inför Skanskas årsstämma 2020 har nu utsetts. I enlighet med beslut av årsstämman 2018 ska Skanskas valberedning bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande. Valberedningen har följande sammansättning: Helena Stjernholm, AB Industrivärden, valberedningens ordförande Mats Guldbrand, L E Lundbergföretagen AB Bo Selling, Alecta Lars-Åke Bokenberger, AMF Hans Biörck, styrelseordförande i Skanska AB Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelseledamöter samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor och revisorsarvode samt mötesordförande m.m. Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till valberedningen@skanska.se senast den 31 december 2019. Årsstämman 2020 kommer att äga rum torsdagen den 26 mars 2020 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. För ytterligare information kontakta: André Löfgren, Senior Vice President, Investor Relations, Skanska AB, tel 010 448 13 63 Jacob Birkeland, Head of Media Relations, Skanska AB, tel 010 449 19 57 Direktnummer för media, tel 010 448 88 99 Detta samt tidigare pressmeddelanden finns också på www.skanska.com. Skanska är en världsledande aktör inom bygg och projektutveckling på utvalda marknader i Norden, Europa och USA. Med utgångspunkt i bolagets värderingar vill Skanska bidra till ett bättre samhälle. Skanska erbjuder innovativa och hållbara lösningar för såväl enkla som komplexa uppdrag. Koncernen har cirka 38 000 medarbetare. Koncernens omsättning år 2018 uppgick till 170 miljarder kronor. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/skanska/r/valberedning-utsedd-infor-skanskas-arsstamma-2020,c2910272 https://mb.cision.com/Main/95/2910272/1109072.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.