Nyheter m m

Cision

SaltX Technology Holding AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring-0.68% Senast7,30 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

SaltX Technology Holding AB: SaltX pilotanläggning i Berlin visar på mycket lovande resultat

09:45 - Tester som inleddes i april 2019 bekräftar en stabil och skalbar process Det svenska energilagringsbolaget SaltX Technology har under 2019 byggt och installerat ett unikt energilager. Pilotanläggningen som är baserad på bolagets patenterade nanocoatade saltmaterial, visar på att materialet har en god funktionalitet och att energilagringskonceptet har en bra skalbarhet. Vidare visar också testerna på en lovande effektivitet. [image] Målet med projektet var att verifiera och demonstrera det nanocoatade (NCS) saltmaterialets funktionalitet i en större pilotanläggning om 10MWh. Anläggningen har varit i drift sedan april 2019 på Vattenfalls anläggning i Berlin. Jag är riktigt stolt över vad vi har lyckats åstadkomma på relativt kort tid i Berlin - resultaten visar på att vår teknologi och att vårt material har en lovande kommersiell potential. Nu ska vi se till att fortsatt optimera processen och att ytterligare bekräfta det kommersiella konceptet i så kallade pre-kommersiella anläggningar, säger Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology. Pilotanläggningen är i drift på Vattenfalls anläggning i Berlin. När jag träffade SaltX första gången 2017 insåg jag vilken potential bolagets teknik har. Resultaten från pilotprojektet bekräftar denna potential och jag tror att nanocoatat salt kommer att fylla en viktig roll i morgondagens hållbara energisystem. Tyskland saknar idag flexibilitet och behöver energilagring, säger Markus Witt, VP Asset Management Business Area Heat, Vattenfall Wärme Berlin AG Det unika energilagret har testats och analyserats. Slutsatsen är att det nanocoatade saltmaterialet och den tillämpade processen kan användas vid storskalig energilagring med hög verkningsgrad. Vidare har processen för laddning (dehydrering) och urladdning (hydrering) av den termokemiska energin i NCS materialet fungerat och repeterats. Nästa steg är att optimera processen för att öka verkningsgraden och fastställa en kommersiell design av energilagringskonceptet. Testerna i piloten visar följande data: Energieffektivitet 72% till 85% i energieffektivitet (el till värme). Den teoretiska maxeffektiviteten är 92%. Funktion Hydrering (urladdning) av NCS materialet visade mycket goda resultat. Urladdningen gick att göra med hög precision och kontroll. Laddning (Dehydrering) av materialet har fungerat väl, dock har inte projektets mål om verkningsgrad uppfyllts på grund av feldemonisering av värmeväxlarytor. Material Saltmaterialets nanocoating fungerade enligt plan och förhindrade partiklarna att agglomerera (klumpa ihop sig). Den kemiska energidensiteten uppmättes till ca 500 kWh/ton (exklusive sensibel energi). Det går även att lagra ca 100 kWh/ton sensibel energi i materialet. För ytterligare information kontakta: Carl-Johan Linér, VD för SaltX Technology, tel + 46-70 532 08 08 ********************************************************* Om SaltX energilagringskoncept Tillväxttakten för förnyelsebar energi har ökat markant världen över. För att kunna bygga ut energisystemet med mer sol- och vindkraft behövs energilagring. SaltX har utvecklat termokemiskt energilagringskoncept baserat på ett nanocoatat saltmaterial. Energilagret kan laddas både med el och med hög värme och sedan ladda ur denna energi i form av ånga på höga temperaturer. Urladdningstemperaturen kan variera för att möta olika kunders behov. Läs mer om projektet på Vattenfalls hemsida: https://group.vattenfall.com/de/zukunft/speichertechnologie/saltx Läs mer om projektet på SaltX hemsida. http://saltxtechnology.com/references/ Om SaltX Technology SaltX Technology utvecklar och säljer en patenterad energilagringsteknologi baserad på nanocoatat salt. Bolaget samarbetar med partners som spanska INERCO ITC och tyska Steinmüller. SaltX Technologys aktie är listad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se,är SaltX Technologys certified adviser. För mer information, besök: www.saltxtechnology.com Stockholm den 19 september 2019 ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/saltx-technology-holding-ab/r/saltx-pilotanlaggning-i-berlin-visar-pa-mycket-lovande-resultat,c2908557 © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.