Nyheter m m

Cision
		

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB

13:31 [*] [*] Flaggningsmeddelande i G5 Entertainment AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Emittent 556680-8878 G5 Entertainment AB Instrument SE0001824004 Ordinary shares Innehavare Purple Wolf Limited Före transaktionen Antal aktier 0 Antal rösträtter 0 Transaktionen Skäl för flaggning Köp Datum 2019-06-20 Gränsvärde för antal aktier 5 % Gränsvärde för rösträtter 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier 515 000 - direkt innehavda rösträtter 515 000 - indirekt innehavda rösträtter 0 Andel - aktier 5,57127 % - direkt innehavda rösträtter 5,71597 % - indirekt innehavda rösträtter 0 % Fördelning av totalt innehav Andel rösträtter Antal aktier genom: Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 5,71597 % 515 000 Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2 Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3 - Fysisk avvecklade - Kontantavräknade TOTALT 5,71597 % 515 000 Totalt antal rösträtter Koncernens samlade innehav - antal rösträtter 515 000 - andel av rösträtter 5,71597 % Kontaktuppgifter Kontaktperson - namn Aleksandr Tabunov - telefon +7 916 680 4716 - mejl aliktab@gmail.com Kommentar Transaktionen som gett upphov till flaggning har genomförts som ett led i en intern omstrukturering av Aleksandr Tabunovs indirekta ägande i G5 Entertainment AB. Aleksandr Tabunov är COO i G5 Entertainment AB: Båda bolag involverade i transaktionen är helägda och till fullo kontrollerade av Aleksandr Tabunov, det handlar således om en interntransaktion utanför handelsplatsen. Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation. [*] ----------------------------------------------------------- http://publish.ne.cision.com//Release/ViewReleaseHtml/B5706F6E01758C46 © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.