Nyheter m m

Cision

Concordia Maritime AB ser. B15 min. fördröjning

Förändring-1.35% Senast10,95 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Concordia Maritime: Delårsrapport 1 januari-30 juni 2019

13:00 Totala intäkter Q2: MSEK 252,7 (227,0) H1: MSEK 563,4 (426,6) EBITDA Q2: MSEK 53,3 (-9,3) H1: MSEK 134,9 (-2,3) Resultat före skatt Q2: MSEK -39,2 (-57,0) H1: MSEK -37,4 ( -95,7) Resultat efter skatt per aktie Q2: SEK -0,82 (-1,19) H1: SEK -0,78 (-2,01) Nyckeltal Totala intäkter, MSEK 563,4 (426,6) EBITDA, MSEK 134,9 (-2,3) EBITDA, MUSD 14,5 (-0,3) Rörelseresultat, MSEK 13,4 (-91,9) Resultat före skatt, MSEK -37,4 (-95,7) Resultat efter skatt, MSEK -37,5 (-95,7) Soliditet, % 32 (41) Räntabilitet på eget kapital, % -11 (-54) Disponibel likviditet inklusive outnyttjade kreditfaciliteter, MSEK 219,3 (185,0) Resultat efter skatt per aktie, SEK -0,78 (-2,01) Eget kapital per aktie, SEK 23,40 (25,94) Lost Time Injury 1 (0) Händelser efter kvartalets utgång I juli utkontrakterades Stena Performance och Stena Polaris på Consecutive Voyage Charter i ca 8-10 månader. Distribution Av miljöskäl publiceras våra delårsrapporter numera endast digitalt. Concordia Maritimes delårsrapporter samt ytterligare finansiell information om bolaget kan läsas eller laddas ned på vår webbplats www.concordiamaritime.com/sv/investor-relations. Denna information är sådan information som Concordia Maritime Aktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 augusti 2019 kl. 13:00 CET. För mer information, v.v. kontakta: Kim Ullman VD, Concordia Maritime AB Tel 031 855003 Mobil 0704 855003 Email: kim.ullman@concordiamaritime.com Ola Helgesson CFO, Concordia Maritime AB Tel 031 855009 Mobil 0704 85 50 09 Email: ola.helgesson@concordiamaritime.com Concordia Maritime är ett internationellt tankrederi. Vårt fokus ligger på kostnadseffektiva och säkra transporter av förädlade oljeprodukter och vegetabiliska oljor. B-aktien är sedan 1984 noterad på Nasdaq OMX Stockholm. www.concordiamaritime.com ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/concordia-maritime/r/delarsrapport-1-januari-30-juni-2019,c2881791 https://mb.cision.com/Main/1948/2881791/1090612.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.