Nyheter m m

Cision

Episurf Medical AB B15 min. fördröjning

Förändring-6.10% Senast1,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Episurf: DELÅRSRAPPORT 1 APRIL - 30 JUNI, 2019

08:30 Vi kommer fortsätta att utvärdera kommersialiseringsmöjligheter för vår bildbehandlingsteknik, och vi tog det första, och oerhört viktiga, steget väldigt nyligen genom vårt första strategiska samarbete. Den ortopediska industrin domineras av ett fåtal stora globala marknadsaktörer. Som vi tidigare kommunicerat, vid rätt tid är vi öppna för att söka ett partnerskap för vissa eller samtliga produkter i nyckelmarknader. Andra kvartalet 2019 jämfört med 2018, koncernen Bruttoorderingången ökade med 21,0% till 1,3 MSEK (1,1) Orderstocken uppgick till 0,7 MSEK (1,1) 14,0% ökning av antalet godkända Episealer-order under kvartalet till 49 (43) Koncernens nettoomsättning uppgick till 1,1 MSEK (0,8), en ökning med 35,5% jämfört med fg år Resultat före skatt uppgick till -18,9 MSEK (-16,2) Resultat per aktie (vägt genomsnitt) uppgick till -0,42 SEK (-0,45) Väsentliga händelser under andra kvartalet Episurf Medical offentliggjorde och genomförde en företrädesemission som tillförde bolaget ca 75,2 MSEK före emissionskostnader Episurf Medical meddelade att EPIC-Knee-studien nu finns tillgänglig via ClinicalTrials.gov och att patientrekryteringen i USA kunde påbörjas Professor Niek van Dijk anslöt till Episurf Medicals Clinical Advisory Board Episealer implantatet lyftes fram i tre vetenskapliga artiklar Klinisk data för Episealer accepterades för presentation vid en global vetenskaplig kongress Episurf Medical fick nya patent beviljade i USA, Japan och Europa Professor Mats Brittberg, Göteborgs Universitet presenterade Episealer vid ICRS fokusmöte One Step Cartilage Repair i Rom den 5-7 juni Bolagets COO Jeanette Spångberg lämnade sin tjänst den 1 juni och bolagets chef för Regulatoriska frågor, kvalitet och IP, Katarina Flodström, utsågs till ny COO. I samband med dessa förändringar utsågs Michael Näsström till tillförordnad Kvalitetschef Episurf Medical meddelade att bolaget avser att säga upp finansieringsavtalet med European Select Growth Opportunities Fund Väsentliga händelser efter periodens slut Episurf Medical fick ett nytt patent beviljat i Kanada Episurf Medical ingår sitt första strategiska partnerskap avseende AI-baserad bildteknik För mer information, vänligen kontakta: Pål Ryfors, vd, Episurf Medical Tel:+46 (0) 709 62 36 69 Email: pal.ryfors@episurf.com Veronica Wallin, CFO, Episurf Medical Tel:+46 (0) 700 37 48 95 Email: veronica.wallin@episurf.com (pal.ryfors@episurf.com) Om Episurf Medical Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer och kirurgiska instrument Epiguide används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals iFidelity-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.30 den 19 juli 2019. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/episurf/r/delarsrapport-1-april---30-juni--2019,c2866185 https://mb.cision.com/Main/14691/2866185/1079694.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.