Nyheter m m

Cision

Episurf Medical AB B15 min. fördröjning

Förändring1.85% Senast1,10 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Episurf: Episurf Medical ingår sitt första strategiska partnerskap avseende AI-baserad bildteknik

08:00 Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget har tecknat en avsiktsförklaring med ett amerikanskt ortopediskt företag avseende Episurf Medicals egenutvecklade och patenterade teknik för bildanalys, vilken nu kommer användas inom allograftindustrin. Detaljerna och de finansiella aspekterna av avsiktsförklaringen är än så länge konfidentiella, men båda parterna har målsättningen att samarbeta kring preoperativ planering inom allograftindustrin baserad på Episurf Medicals Epioscopy-plattform. I september 2018 meddelade Episurf Medical att bolaget CE-märkt ett visualiseringsverktyg, Epioscopy, vilket är baserat på Artificiell Intelligens (AI) och omvandlar MR-bilder till en 3D-modell av knäleden. Nu har det första strategiska partnerskapet ingåtts vilket bekräftar efterfrågan av denna teknologi. Genom partnerskapet etablerar Episurf Medical sitt tredje kommersiella ben, vilka dessutom innefattar knäimplantatet Episealer och fotledsimplantatet Episealer Talus som är under utveckling. Allograft är ett biologiskt behandlingsalternativ för broskskador i knäleden, och precis som för den ortopediska industrin i stort, är USA den största marknaden för detta segment. Vi är väldigt glada för detta viktiga steg. Det visar att vi kan bygga på vår kärnkompetens kring bildsegmentering och skademarkering och det visar på de kommersiella möjligheterna vi har på global basis. Faktum är att vi nu breddar vår adresserbara marknad till att inkludera patienter utanför behandlingsgapet. Vi fortsätter att positionera oss för kommersiell framgång, nu inom tre områden säger Pål Ryfors, vd Episurf Medical. För mer information, vänligen kontakta: Pål Ryfors, vd, Episurf Medical Tel:+46 (0) 709 62 36 69 Email: pal.ryfors@episurf.com Om Episurf Medical Episurf Medical arbetar för att erbjuda människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom att tillgängliggöra minimalt invasiva samt skräddarsydda behandlingsalternativ. Episurf Medicals individanpassade implantat Episealer och kirurgiska instrument Epiguide används för behandling av lokala broskskador i leder. Med Episurf Medicals iFidelity-system anpassas implantaten kostnadseffektivt till respektive persons unika skada för optimal passform och minimalt ingrepp. Episurf Medical har huvudkontor i Stockholm, Sverige. Aktien (EPIS B) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på bolagets hemsida: www.episurf.com. Denna information är sådan information som Episurf Medical AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 08.00 den 19 juni 2019. ----------------------------------------------------------- https://news.cision.com/se/episurf/r/episurf-medical-ingar-sitt-forsta-strategiska-partnerskap-avseende-ai-baserad-bildteknik,c2866176 https://mb.cision.com/Main/14691/2866176/1079691.pdf © Cision

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.