Nyheter m m

Cision

Biotage AB15 min. fördröjning

Förändring2.56% Senast112,20 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Biotage: Biotage genomför förvärv av PhyNexus, Inc. och beslutar om nyemission som en del av förvärvet

18:15 Stockholm - Biotage AB (publ) (Biotage) har idag genomfört förvärvet av PhyNexus, Inc. (PhyNexus) som offentliggjordes den 4 december 2018 och som ett led i detta har styrelsen för Biotage även, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman 2018, fattat beslut om en nyemission av 487 337 aktier. Som tidigare har offentliggjorts, träffade Biotage den 4 december 2018 avtal om förvärv av samtliga andelar i PhyNexus och köpeskillingen uppgår till ca 21,4 miljoner USD (motsvarande ca 191 miljoner SEK[1]). Av det totala förvärvspriset är ca 10,0 miljoner USD (motsvarande ca 89 miljoner SEK) förväntade framtida tilläggsköpeskillingar för åren 2019 till 2023, vilka kommer att grunda sig på framtida resultat. Styrelsen har idag beslutat att emittera vederlagsaktier för förvärvet av PhyNexus. Emissionen innebär att antalet aktier i Biotage ökar från 64 714 447 till 65 201 784, vilket medför en utspädning för existerande aktieägare på 0,7 procent. De nyemitterade aktierna har tecknats av huvudägarna i PhyNexus (inklusive största aktieägaren Doug Gjerde, som representerar ca 60 procent av aktierna och rösterna i PhyNexus). Ytterligare aktier kan komma att emitteras i samband med de prisjusteringar som kan komma att ske efter slutförandet av förvärvet samt vid betalningar av framtida tilläggsköpeskillingar. Kontaktperson: Torben Jörgensen, VD och koncernchef Tel: 0707 49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com Erika Söderberg Johnson, CFO Tel: 0707 20 48 20, erika.johnson@biotage.com Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 januari 2019 kl 18:15 CET. Om Biotage Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala samt högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier. Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin. Huvudkontoret ligger i Uppsala och företaget har kontor i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Sydkorea och Indien. Biotage har ca 410 anställda och omsatte 748 MSEK under 2017. Biotage är noterat på Nasdaq Stockholm. Hemsida: www.biotage.com ---------------------------------------------------------------------- [1] Baserat på en växelkurs USD/SEK om 8,93. Denna växelkurs används genomgående i detta pressmeddelande vid omräkning USD/SEK. ----------------------------------------------------------- http://news.cision.com/se/biotage/r/biotage-genomfor-forvarv-av-phynexus--inc--och-beslutar-om-nyemission-som-en-del-av-forvarvet,c2719011 https://mb.cision.com/Main/705/2719011/977234.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.