Nyheter m m

Cision

Boliden AB15 min. fördröjning

Förändring0.71% Senast296,40 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Boliden: Boliden publicerar årsredovisning och GRI-rapport för 2017

10:30 Bolidens årsredovisning och GRI-rapport för 2017 finns nu tillgänglig på www.boliden.com. Årsredovisningen 2017 lyfter fram värdeskapande inom Boliden samt utvecklingen av enheternas respektive konkurrenskraft. Dessutom publiceras på www.boliden.com en GRI-rapport enligt GRI:s riktlinjer G4 där en detaljerad beskrivning av Bolidens hållbarhetsarbete ges. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgängliga från den 21 mars och distribueras till de aktieägare som har anmält intresse. Denna information är sådan information som Boliden AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 mars 2018 kl. 10.30 CET. För ytterligare information vänligen kontakta: Klas Nilsson, kommunikationsdirektör tel: +46 70 453 65 88 Boliden är ett metallföretag med fokus på hållbar utveckling. Våra rötter är nordiska, marknaden global. Kärnkompetensen finns inom prospektering, gruvor, smältverk och metallåtervinning. Boliden har cirka 5 500 medarbetare och en omsättning på 40 miljarder kronor. Aktien är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, segment Large Cap. ----------------------------------------------------------- http://news.cision.com/se/boliden/r/boliden-publicerar-arsredovisning-och-gri-rapport-for-2017,c2465792 http://mb.cision.com/Main/997/2465792/801256.pdf http://mb.cision.com/Public/997/2465792/a61fbd28559c7974.pdf http://mb.cision.com/Public/997/2465792/88f233f31295f5b6.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.