Nyheter m m

Cision

Nordea Bank AB15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 SEK
Köp Sälj Läs mer

Nordea Bank AB (publ) FDR15 min. fördröjning

Förändring0% Senast0,00 EUR
Köp Sälj Läs mer
		

Nordea: Seniorer vill lära sig att använda digitala tjänster: Nordea ordnar ett hundratal rådgivningstillfällen för i Finland

09:01 Samhället digitaliseras med fart och seniorer och deras anhöriga kan fråga sig hur de nya tjänsterna och apparna fungerar. Nordea har som mål att hjälpa seniorer att komma igång med att använda de digitala tjänsterna. År 2018 satsar Nordea på att introducera de digitala tjänsterna i synnerhet för seniorer, och redan under det första halvåret ordnas över hundra rådgivningsträffar runt om i Finland. - Förutom banktjänsterna digitaliseras tjänsterna på alla andra samhällsområden. Till exempel bankkoderna ger tillgång till många olika tjänster, såsom FPA och Mina Kanta-sidor. Därför är det viktigt att se till att så många kunder som möjligt lär sig använda de digitala banktjänsterna som gör vardagliga ärenden lättare, säger Nordeas affärschef Sari Tempakka. Då banktjänsterna i allt högre grad flyttar till nätet och mobilen ökar efterfrågan på och behovet av introduktion till de digitala tjänsterna kraftigt. Därför ordnar Nordea i samarbete med föreningar för seniorer i år ett hundratal träffar där seniorer får råd om digitala tjänster. Digiträffarna leds av Nordeas digiexperter samt stödpersoner från föreningarna för seniorer. Förutom i huvudstadsregionen ska träffar också ordnas i Joensuu, Kuopio, Tammerfors och Åbo. Målet är att ordna digiträffar i hela Finland. - Enligt vår syn och erfarenhet finns det ingen åldersgräns för att använda digitala tjänster. Många seniorer är ivriga på att lära sig nytt - t.ex. att använda mobila enheter för att sköta bankärenden - men upplever att de behöver hjälp för att komma igång. Vid behov ger vi alltid personlig handledning, och rådgivning i användningen av de digitala tjänsterna är en del av alla våra rådgivares vardag. Det är fantastiskt att se hur glada och ivriga kunderna blir då de lär sig att använda tjänster som underlättar deras vardag, säger Tempakka. Seniorerna beaktas då tjänsterna utvecklas Då digitaliseringen av banktjänsterna framskrider har man på Nordea ansett att det är viktigt att ta hänsyn till kunderna i utvecklingsarbetet. - Våra kunder förväntar sig allt enklare och snabbare tjänster, och vi vill också kunna erbjuda dem sådana. Utgångspunkten för våra tjänster är att de ska vara säkra och lätta att använda, och slutresultatet är alltid bättre då vi får med expertisen från alla våra användare, också seniorerna. Kunderna har exempelvis möjlighet att skaffa en kodkalkylator istället för vår kodapp för mobila enheter. I vår lanserar vi en talande kodkalkylator som vi utvecklat i samarbete med Synskadades förbund, berättar Tempakka. Över 60 procent av de Nordeakunder som är över 65 år gamla använder i dagsläget både nätbanken och betalkort och närmare 90 procent någondera av dessa två. Ytterligare information: Sari Tempakka, affärschef, Nordea, 050 432 9839, sari.tempakka@nordea.com Satu Malkamäki, presschef, Nordea, 050 448 1182, satu.malkamaki@nordea.com Vi bygger starka och nära relationer genom vårt engagemang för våra kunder och samhället. När människor strävar efter att nå sina mål och förverkliga sina drömmar vill vi finnas där för att erbjuda relevanta finansiella lösningar. Vi är den största banken i Norden och en av de tio största finanskoncernerna i Europa, mätt i börsvärde, med cirka 11 miljoner kunder. Nordeaaktien är noterad på börserna Nasdaq Stockholm, Nasdaq Helsingfors och Nasdaq Köpenhamn. Läs mer om oss på nordea.com ----------------------------------------------------------- http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=4747338&fn=release.html © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.