Nyheter m m

Cision

Nordea Bank AB15 min. fördröjning

Förändring-2.16% Senast87,14 SEK
Köp Sälj Läs mer

Nordea Bank AB (publ) FDR15 min. fördröjning

Förändring-2.09% Senast8,65 EUR
Köp Sälj Läs mer
		

Nordea: Nordea: Press på kommunerna

08:00 De gyllene åren på arbetsmarknaden är över. De närmaste åtta åren stiger andelen unga och äldre i befolkningen till de högsta nivåerna på åtminstone 50 år. Samtidigt försämras konjunkturutsikterna framförallt i Stockholmsregionen. Det framgår av Nordeas konjunkturrapport Regionala Utsikter. Kommunerna och nästa regering sätts under stor press när andelen unga och äldre ökar kraftigt de närmaste åren, samtidigt som befolkningstillväxten i arbetsför ålder är blygsam. - Andelen i arbetsför ålder hamnar på sin lägsta nivå på åtminstone 50 år i alla regioner till 2025. Det är ett dessutom nytt normalläge som väntas bestå under de kommande decennierna, säger Nordeas senioranalytiker Susanne Spector. Många kommuner och landsting får sannolikt svårt att finansiera de investeringar i barnomsorg, skola, sjukvård och äldreomsorg som krävs när antalet unga och äldre ökar snabbt. Om dessa finansieras med höjningar av kommun- och landstingskatt riskerar det att minska antalet arbetade timmar och därmed försvåra finansieringen ytterligare. - Förbättrad integration och höjd produktivitet borde stå högst på agendan för nästa regering om vi ska kunna möta befolkningsförändringarna på ett framgångsrikt sätt, säger Susanne Spector. Konjunkturmässigt går Sverige in i en ny fas där inhemsk efterfrågan dämpas medan den globala uppgången ger välkommen skjuts åt exportindustrin. Nedgången på bostadsmarknaden syns tydligast i Stockholms- och Mälardalsregionen. - Tillväxten koncentreras mer än tidigare till de exportberoende regionerna. Tillväxten i Stockholm dämpas när konsumtionen växer långsammare samtidigt som bostadsinvesteringarna faller, säger Susanne Spector. Arbetsmarknaden utvecklas däremot starkt i de flesta delar av landet. I Norra Sverige har sysselsättningsgraden ökat snabbt, och skillnaden mot nivån i riket har mer än halverats på två år. Samtidigt stiger arbetslösheten i Malmö och är åter uppe på 12 procent. - Sydsverige är den enda region som inte tar igen vare sig sysselsättning eller arbetslöshet mot resten av landet. Det blir allt tydligare att om arbetslösheten ska fortsätta minska så är det i Sydsverige som arbetsmarknaden behöver förbättras, säger Susanne Spector. Här kan du läsa rapporten Regionala Utsikter (http://docs.nordeamarkets.com/EconomicOutlook/regionala-utsikter-01-2018/) För ytterligare information: Susanne Spector, senioranalytiker, tel. 010 157 1625 Afroditi Kellberg, presschef, tel. 073 350 55 99 +--------------------+----+----+-----+-----+-----+ |BRP (%) fasta priser|2015|2016|2017P|2018P|2019P| +--------------------+----+----+-----+-----+-----+ |Sverige | 4,5| 3,2| 2,4| 2,5| 2,0| +--------------------+----+----+-----+-----+-----+ |Västsverige | 5,0| 4,2| 3,0| 2,6| 2,3| +--------------------+----+----+-----+-----+-----+ |Sydsverige | 5,0| 1,5| 2,8| 2,3| 1,8| +--------------------+----+----+-----+-----+-----+ |Småland med öarna | 4,8| 3,3| 2,4| 2,2| 1,7| +--------------------+----+----+-----+-----+-----+ |Stockholm | 5,8| 3,2| 2,8| 2,5| 2,5| +--------------------+----+----+-----+-----+-----+ |Östra Mellansverige | 2,9| 4,2| 2,4| 2,0| 1,5| +--------------------+----+----+-----+-----+-----+ |Norra Mellansverige | 2,5| 3,2| 1,8| 1,5| 1,0| +--------------------+----+----+-----+-----+-----+ |Norra Sverige | 2,1| 1,9| 2,5| 2,5| 2,0| +--------------------+----+----+-----+-----+-----+ Om Regionala Utsikter Regionala Utsikter är Nordeas regionala konjunkturrapport som ges ut två gånger per år. Som enda prognosmakare gör Nordea regionala prognoser för hela Sverige. Prognosen fram till 2019 baseras på Nordeas senaste prognos för svensk ekonomi som fördelas på Sveriges olika regioner*. Nästa uppdatering av Regionala Utsikter kommer hösten 2018. *Regionerna i rapporten är indelade efter följande: Västsverige (Västra Götalands och Hallands län), Sydsverige (Skåne och Blekinge län), Småland med öarna (Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län), Stockholm (Stockholms län), Östra Mellansverige (Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län), Norra Mellansverige (Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län) samt Norra Sverige (Jämtlands, Västerbottens, Västernorrlands och Norrbottens län). ----------------------------------------------------------- http://news.cision.com/se/nordea/r/nordea--press-pa-kommunerna,c2465349 http://mb.cision.com/Main/434/2465349/801124.pdf http://mb.cision.com/Public/434/2465349/a6bea586639057c3.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.