Nyheter m m

Cision

Cassandra Oil AB15 min. fördröjning

Förändring0.14% Senast0,35 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Cassandra Oil: Cassandra Oil ger ut nya aktier i en riktad emission

22:25 Styrelsen för Cassandra Oil AB har beslutat att genomföra en riktad emission av 9 496 704 aktier, till en kurs av 0,60 kronor per aktie, till Recall Capital. Aktierna är tecknade och betalas genom kvittning mot aktietecknarens fordran om 5 698 022 kronor på bolaget. Emissionen sker med bemyndigande från bolagsstämman 2017-05-23. För ytterligare information, kontakta Anders Olsson, VD Cassandra Oil AB, tel: +46 761 63 21 00 +------------------------------------------------------------------------------+ |Denna information är sådan information som Cassandra Oil AB är skyldigt att | |offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades | |genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 januari| |2018. | | | +------------------------------------------------------------------------------+ För ytterligare information, vänligen kontakta Anders Olsson, Verkställande direktör Tel: 076-16 32 100 Cassandra Oil är ett svenskt miljöföretag som med hjälp av ny teknik producerar olja ur kolvätehaltigt material, till exempel uttjänta bildäck, plastavfall, oljesludge, spillolja och på sikt även oljesand, oljeskiffer och elektronikskrot. Cassandra Oils aktie är listad på Nasdaq First North Stockholm med kortnamn CASO. Remium Nordic Holding AB är bolagets certified adviser. Antalet aktieägare uppgår till ca 8 000. ----------------------------------------------------------- http://news.cision.com/se/cassandra-oil/r/cassandra-oil-ger-ut-nya-aktier-i-en-riktad-emission,c2430853 http://mb.cision.com/Main/218/2430853/777057.pdf © Cision
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.