Nyheter m m

beQuoted

Xavitech B15 min. fördröjning

Förändring0% Senast14,00 SEK
Köp Sälj Läs mer
		

Xavitech: Xavitech avslutar likviditetsgarant efter lyckad i spridning i emission

17:15 XAVITECH AVSLUTAR LIKVIDITETSGARANT EFTER LYCKAD I SPRIDNING I EMISSION Bolaget har per idag 2018-03-08 sagt upp avtalet med Erik Penser Bank som likviditetsgarant. Anledning är att bolaget har fått en bättre ägarspridning efter den nyligen avslutade emissionen och nu uppfyller kraven på ägarspridning. Erik Penser Bank kommer fortsätta som likviditetsgarant under uppsägningstiden fram till 31 maj 2018. Härnösand, 8 mars 2018 Henrik Sjöström, VD 070 639 54 78 henrik.sjostrom@xavitech.com mailto:henrik.sjostrom@xavitech.com Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 mars 2018. Hemsida: www.xavitech.com http://www.xavitech.com Följande dokument kan hämtas från beQuoted Xavitech Pressrelease 2018-03-08.pdf - http://www.bequoted.com/beQPress/download.asp?Id=22493 Kort om Xavitech Xavitech som är listat på NGM Nordic MTF har utvecklat och patenterat en unik skalbar pumpteknologi som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi. Genom att paketera kundanpassade funktionslösningar i den inbyggda mjukvaran i pumpen erhåller kunderna unika fördelar. © BEQ
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.