Experterna och Utmanarna

Analytikernes favoritter

Analytikernes favoritter

De mest anbefalte aksjene i markedet.

Analytikerporteføljen inneholder analytikernes favorittaksjer, det vil si de mest anbefalte aksjene i markedet. På Oslo Børs finnes det rundt 250 selskaper, og ikke alle følges av analytikere. En strategi, som denne, vil derfor hovedsakelig bestå av de største og mest omsatte selskapene på børsen. Børsen er en auksjon, og når alt koker ned handler kursutviklingen i selskapene om tilbud og etterspørsel. På børsen møtes kjøpere og selgere. En overvekt av kjøpere vil presse kursene opp, mens en overvekt av selgere vil presse prisene ned. Det er dette enkle prinsipp som er bakgrunnen for analytikerporteføljen. Over tid vil de mest anbefalte aksjene i teorien ha flere kjøpere enn de minst anbefalte, og dette vil i sin tur presse kursene oppover. Ambisjonen er selvfølgelig å gjøre det bedre enn hovedindeksen på Oslo Børs, hvis ikke hadde vi heller plassert pengene i et indeksfond som speiler børsutviklingen.

Analytikerporteføljen vil ha hovedvekt av norske aksjer, men porteføljen kan også inneholde selskaper fra øvrige Nordiske land. Ved å følge analytikerporteføljen vil du også få et innblikk i hvilke aksjer som analytikerne fra et fundamentalt perspektiv anser å være de mest interessante.

Slik velger vi aksjer
Prinsippet bak porteføljen er enkel: De aksjer som har flest kjøpsanbefalninger inngår i porteføljen. Nyhetsbyrået Direkt samler løpende inn analytikernes estimater og anbefalninger i de nordiske markedene, og presenterer gjennomsnittet av disse anbefalningene. Analytikernes anbefalninger varierer fra ”Sterk selg” og ”Selg” via ”Behold” til ”Kjøp” og ”Sterk kjøp”. Den beste ratingen en aksje kan få er dermed ”Sterk kjøp”. De ulike anbefalningene scorer fra 0 til 4 poeng, hvor

  • 0 poeng = Sterk selg

  • 1 poeng = Selg

  • 2 poeng = Behold

  • 3 poeng = Kjøp

  • 4 poeng = Sterk kjøp

Nyhetsbyrået Direkt presenterer på bakgrunn av dette en score for alle aksjer som følges av analytikere på Oslo Børs. Den beste scoren en aksje kan ha er 4 poeng (alle analytikere har ”Sterk kjøp” anbefalning), og den dårligste scoren en aksje kan ha er 0 poeng (alle analytikere har ”Sterk selg” anbefalning).
Hovedregelen i porteføljen er at vi kjøper de aksjene analytikerne er mest positive til. Porteføljen kan ikke inneholde aksjer hvor analytikere har salgsanbefalninger på aksjen, i så fall må aksjene ha en score/anbefalning på over 2,5 poeng. Porteføljen overvåkes kontinuerlig og bytter ut aksjer så snart det skjer endringer i analytikernes anbefalninger.

Tommy Hulsund er ansvarlig for analytikerporteføljen.
Tommy har jobbet for Nordnet i snart fire år. Han har jobbet i finans siden 2006 og har vært både rådgiver og aksjemegler. I Nordnet jobber Tommy nå med alle institusjoner, forvaltere og samarbeidspartnere. Han har i tillegg ansvaret for alle events som Investordagen, selskapspresentasjoner og webinarer.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.