Utmanarna

Börsgruppen UiA

Børsgruppen UiA

Børsgruppen UiA er en langsiktig verdiinvestor som ønsker å investere i undervurderte selskaper med positive vekstutsikter og sterke balanser.Vi vektlegger hovedsakelig fundamental analyse, men vil også bruke teknisk analyse for å best time inn- og utganger av instrumenter.

Gruppen er delt inn i mindre enheter som hver dekker utvalgte selskaper i de ulike sektorene på Oslo Børs. Det gjør vi for å sikre en diversifisert portefølje med minimal risiko. I tillegg har vi en makrogruppe som står for å analysere de aktuelle selskapenes eksterne miljø, dette finner vi spesielt relevant i lys av den siste tidens turbulens i verdensøkonomien. Selv om vi har et langsiktig perspektiv på analysene våre ønsker vi også å være en aktiv forvalter av porteføljen. Dette innebærer også å ta nytte av de kortsiktige svingningene i markedet.

Om Børsgruppen UiA

Børsgruppen UiA er en interesseorganisasjon for studenter ved Universitetet i Agder. Gruppens formål er å skape en sosial og faglig arena for finans- og aksjeinteresserte. Majoriteten av medlemmene er rekruttert fra siviløkonomstudiet, men vi har også folk fra matematisk finans og revisjon i staben.

Porteføljefordeling

Vårt hovedfokus kommer til å være på norske aksjer, men potensielt også råvarer, valuta og ETFer etter behov. Porteføljen kan være opp til 100% investert i aksjer hvis vi mener markedsutsiktene kan forsvare det.

Styrker

Vi kommer til å aktivt analysere et bredt spekter av aksjer samtidig som vi følger godt med på markedet, noe som vil gi oss en diversifisert portefølje med større muligheter for avkastning.

Svakheter

Vår aktive forvaltning skaper en økt risiko i forbindelse med kortsiktige svingninger.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.