Experterna och Utmanarna

2016-05-11 21:03:59

Ingen trygg havn i tradisjonell finans

For to uker skrev vi i Børsklubben NHH en kommentar om den nye finanssektoren «diversifisert finans» som nå gjør sitt inntog på Oslo Børs. Det er derfor på sin plass med en analyse av «tradisjonell finans» og hvordan lav oljepris, fintech og nullrenter slår ut på banknæringen. I en tid hvor meglerhusene roper kjøp av sektoren vil vi her argumentere for at prisingen i dag i stor grad gjenspeiler usikkerheten som rammer bransjen.


Tradisjonelle banker har en imponerende historikk med tanke på å tilpasse seg endrede markedsforhold. Gjennom de siste 30 årene har bransjeeksperter stadig spådd slutten på den tradisjonelle banknæringen slik vi kjenner den. Likevel har ikke innovasjoner som internett- og telefonbank radikalt endret bransjen. For det meste har de etablerte aktørene som DNB, Sparebank 1 og de andre skandinaviske storbankene kun gjennomført små justeringer for å opprettholde deres markedsposisjon.

Det er derfor forståelig at bankansatte med lang fartstid innenfor sektoren er skeptisk til dagens prognoser hvor fremtidens kunde ikke har noen tilknytning til banken. Nylig publisert statistikk fra Finans Norge viser derimot at over 90 % av kundene er digitalisert, og at 90 % av kundene besøker en bankfilial mindre enn to ganger i året. Innenfor denne kategorien er 24 % eller ca. 1 million av den totale befolkningen over 15 år aldri innom banken sin. Det samme tallet i 2013 var 850.000, så økningen er signifikant. Dette er da kunder som allerede får alle sine behov dekket gjennom dagens teknologi, og med utspringet av nye og mer effektive tjenester tror vi ikke denne trenden vil avta. Se bare på hvordan Vipps har endret måten man gjør transaksjoner på i løpet av de siste 12 månedene.

De tradisjonelle bankene har også en teknologisk utfordring med tanke på egne systemer som i stor grad er tilpasset den tradisjonelle bankvirksomheten. Markedsanalyser viser at systemene ikke er designet for de endringene som skjer i dagens bransje, noe som vil skape en fremtidig konkurranseulempe. Dette er noe som flere av storbankene i Europa har tatt konsekvensen av, og for eksempel Nordea har uttalt oppgraderingskostnadene vil beløpe seg til et tosifret antall milliarder norske kroner. Vi tror ikke at Nordea er alene om dette og følgelig forventer vi at flere norske banker vil annonsere det samme i nærmeste fremtid.

Når man i tillegg tar inn over seg at bankene de siste årene har gjennomført betydelige omstillinger for å tilpasse seg nye reguleringer og økte kapitalkrav er våre analyser at den norske banknæringen er avhengig av å øke sine utlånsmarginer for å skape meravkastning. I stedet viser de siste rapportene at marginene er fallende, som følge av at utlånsrentene faller raskere enn kostnadene knyttet til markedsfinansiering.

Som et tredje moment på hvorfor vi avstår fra eksponering mot den tradisjonelle banksektoren er usikkerheten som har truffet norsk økonomi. Lavere oljepris har ført til at oljeservicesektoren opplever dramatiske tider, hvor særlig rigg- og supply-sektoren nå må gjennom omfattende restrukturering. Til tross for at DNB og de andre bankene har signalisert at avsetningene som er gjort er tilstrekkelig, tror vi at muligheten for negative overraskelser her er til stede. Argumentet for dette er at bankene ikke ønsker å gjøre store avsetninger i tider hvor kapitalkravene allerede tynger balansen. Vi tror derfor at avsetningene ligger i den lave enden av skalaen, og at en forlenget periode med lav oljepris øker sannsynligheten negative overraskelser.

Oppsummert ser vi i Børsklubben NNH dårlig risk/reward i dagens pris for aksjene og egenkapitalbevisene notert på Oslo Børs og velger derfor ingen eksponering mot sektoren.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.