Experterna och Utmanarna

2016-04-27 16:51:10

Det er en ny sektor på vei til Oslo Børs

Den siste tiden har forbrukslånsbankene fått mye oppmerksomhet som følge av gode resultater og høye vekstambisjoner. Forbrukslånsbanker spesialiserer seg på å tilby privatpersoner lån på kort varsel og uten krav til sikkerhet. Kursutviklingen og omsetningen i Bank Norwegian, Komplett Bank og Monobank har vært solid, men dette har til nå skjedd på den norske OTC-listen, da ingen av disse per tid er børsnoterte.


På OTC-listen finner man også den mindre kjente, men i denne sammenheng relevante gjeldskjøperen B2Holding. B2Holding er gründet av samme personer som startet opp Aktiv Kapital (delistet i 2012). Gjeldskjøpere fokuserer på gjeld, særlig usikret gjeld, som ikke betales tilbake etter plan. I tilfeller der skyldneren ikke lenger betaler tilbake må banken klassifisere den som non-performing loan (NPL) og skrive ned verdien i sin balanse. Når dette skjer må banken velge å kreve inn gjelden via eget eller eksternt inkassoselskap, eller selge kravet til en spesialisert aktør som B2Holding. Også Axactor, som ble opprettet på høsten 2015 fra børsskallet av gamle IGE (NMG), opererer i samme segment.

Disse segmentene sett under et kan sies å være ulike ledd i samme generelle verdikjede. I mangel på et bedre uttrykk definerer vi det som «diversifisert finans». Sektoren er den som kanskje i størst grad tjener på det nåværende makrobildet i Europa. Rentene og inflasjonen ser ut til å forbli lave i overskuelig fremtid, samtidig som privatøkonomien i Norden er robust og ellers i Europa på bedringens vei. Myndighetene i de fleste europeiske land strammer også inn på kjernekapitalkravene til de store bankene. Dette svekker deres vekstevne innen forbrukslån, og incentiverer salg av NPLs for å styrke kapitaldekningen.

Både Bank Norwegian og B2Holding planlegger nå børsnoteringer i løpet av Q2 16. Også relaterte Pareto Bank, som spesialiserer seg på prosjektfinansiering innen eiendom, shipping&offshore og corporate, planlegger en børsnotering i samme periode.

Ser en til Sverige finner en forbrukslånsbanken Nordax og gjeldskjøperen Hoist Finance samt hybriden Collector. Alle disse børsnoterte seg i henholdsvis mars og juni 2015. Intrum Justitia, som er en sektorleder innen europeisk inkasso, er også notert på svenske børsen.

Hvis en i 2014 ønsket å investere i et børsnotert selskap innen «diversifisert finans» på den norske eller svenske børsen var eneste reelle alternativ Intrum Justitia. Fra høsten 2016 vil en i tillegg kunne velge mellom Bank Norwegian, B2Holding, Axactor og Pareto Bank i Norge, og Nordax, Collector og Hoist Finance i Sverige. Dette bør med andre ord snart kunne kalles en fullverdig sektor, og ikke lenger bare enkeltselskaper i periferien av tradisjonell finans.

Et interessant moment er at særlig de norske OTC selskapene har liten grad av institusjonelt fondseierskap. De er isteden gjerne eid av gründerne og private formuende. Bank Norwegian har eksempelvis kun ~13% nordisk fondseierskap i dag (Protector-eierskapet holdt utenfor) selv om markedsverdien er 13 milliarder kroner. Når Bank Norwegian børsnoteres vil det bli den nest største banken på Oslo Børs målt i markedsverdi, kun slått av DNB. Det virker naturlig at fond vil kjøpe seg opp i et sånn instrument, spesielt dersom det etter hvert inngår i OSEBX og muligens OBX.

Vi i Børsklubben NHH følger interessert med på denne utviklingen, og vil i fremtiden vurdere å inkludere selskaper fra sektoren i vår portefølje.
FooterBanner

Finansiella instrument kan både öka och minska i värde. Det finns en risk att du inte får tillbaka de pengar du investerar. Innan du investerar i en fond bör du läsa informationsbroschyren som finns hos fondbolaget och faktabladet som du hittar i orderläggningsfönstret samt på fondens produktsida på nordnet.se.