Plain Capital ArdenX

Hedgefond, övriga
Utveckling 1 år+ 45.36 %
Morningstar rating
Morningstar Rating rangordnar fonder med liknande inriktning utifrån historiskt resultat med hänsyn tagen till risk och avgifter. Fem stjärnor är max, det får 10% av fonderna.
Morningstar sustainability rating
Morningstar Sustainability Rating visar hur väl fondens investeringar möter miljömässiga-, sociala-, och governanceutmaningar relativt fonder med liknande inriktning.
Risk (volatilitet)
Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning i fonden. Den baseras på hur mycket fondens värde har förändrats över de senaste 5 åren. En hög siffra innebär högre risk.
1
2
3
4
5
6
7
Senaste NAV (2020-10-29)
NAV, Nettoandelsvärde, mäter värde per fondandel. Det räknas ut genom att fondens totala värde divideras med antalet fondandelar.
161.99 SEK
Kursförändring en dag
+ 0.59 %
Handlas
Dagligen
Stopptid
Tidpunkten när du måste ha lagt din order för att den normalt vidarebefordras till fondbolaget samma handelsdag. Om du lägger din order efter fondens stopptid, kommer den normalt att skickas till fondbolaget nästföljande handelsdag. NAV-kursen kan då ha förändrats.
13:00
Minsta köpbelopp
100 SEK
Belåningsgrad
0 %
Årlig avgift
1.5 %
Varav förvaltningsavgift
1.5 %
Resultatbaserad avgift
15 %
Pl
Plain Capital ArdenX

Fondens mål är att ge en förmögenhetstillväxt som åtminstone motsvarar avkastningsutvecklingen för en portfölj bestående till hälften av aktier och till hälften av ränteplaceringar. Detta uppnås genom tillgångsallokering. Fonden kan variera andelen exponering mot aktiemarknaden mellan 0-100%. Fonden investerar globalt i överlåtbara värdepapper, derivatinstrument och fondandelar med exponering mot aktier och räntebärande värdepapper. Fonden får använda sig av derivatinstrument.

ISIN
SE0004550200
Kategori
Hedgefond, övriga
Belåningsgrad
0 %
UCITS
Ja
Fondens startdatum
20 april 2012

Förvaltare

Ansvarig förvaltare
Not Disclosed
Förvaltat fonden sedan
19 oktober 2020
AIFM Capital ABSlottsvägen 3G39233 Kalmar
0480363666http://www.aifmgroup.com
Aktier
89.2 %
Kort ränta
10.8 %

Största regioner

Europa exkl. euroland 32.4 %
USA 24.4 %
Japan 12.8 %
Euroland 9.2 %

Största branscher

Kommunikation
83.0 %
Teknik
15.2 %
Konsument, cyklisk
1.8 %
Finans
0.1 %